Hemtjänst och trygghetslarm

Vad ingår i hemtjänstavgiften?

Praktisk hjälp, exempelvis:

- städning
- varudistribution
- matlagning

Personlig omvårdnad, till exempel:

- hjälp att äta
- hjälp med hygien
- hjälp att förflytta sig
- hjälp att bryta isoleringen
- trygghet och säkerhet i det egna hemmet (trygghetslarm och tillsyn)

Avgiften grundas på avgiftsutrymmet, det vill säga nettoinkomst minus förbehållsbelopp (förbehållsbelopp = för året aktuellt minimibelopp + boendekostnad).

Avgift för trygghetslarm?

Trygghetslarm kostar 271 kronor per månad, om avgiftsutrymme finns.  Larmet är en del av hemtjänsten och beräknas efter inkomsten.

Exempel:
Trygghetslarmet kostar 271

Avgiftsutrummet i kronor är 100 kronor

I detta fall blir kostnaden för trygghetslarm 100 kr eftersom det är vad man har möjlighet att betala.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Pia Janerstål