Munkedals kommunvapen

Anpassat boende

Foto på två blåbär.

Annan särskilt anpassad bostad är en boendeform för personer som behöver en bostad med viss grundanpassning utifrån sin funtionsnedsättning.

 

Omvårdnad, stöd och service eller fritidsverksamhet ingår inte i denna boendeform.

 

Sitt behov av stöd får man till exempel genom personlig assistans eller hemtjänst. Detta får man söka om separat.

Anders Haag

Avdelningschef stöd

 

anders.haag@munkedal.se

0524-183 16

 

 

elise andersson

 

 

 

 

Enhetschef/LSS-handläggare

 

0524-181 42