Munkedals kommunvapen

Dödsboanmälan

Foto av en stenskulptur i form av en ängel.

Vad är dödsboanmälan?

Huvudregeln är att bouppteckning skall göras efter den avlidne. Boupptecknare finns oftast knutna till begravningsbyråerna.

 

Saknas det medel och försäkringar för att täcka de kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan istället en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten och överlämnas till skattemyndigheten för registrering.

Vad skall vara uppfyllt för att en dödsboanmälan skall kunna göras?

Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att det inte finns några pengar kvar när begravningen är betald. Den avlidne skall ha varit folkbokförd i kommunen. OBS! Dödsboanmälan kan inte göras om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

 

Tillgångarna skall vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras.

 

De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen.

 

OBS! Anhöriga är aldrig skyldiga att betala skulder. Skulder kan inte ärvas.

 

Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få dessa avskrivna. Begravningskostnader eller lån med borgensman avskrivs dock inte.

När dödsboanmälan är gjord

Dödsbodelägarna meddelar fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och skickar en kopia av den av skattemyndigheten registrerade.

Dödsfall och begravning

Kontaktuppgifter


Medborgarcentrum

Telefon:     0524-180 00IFO Handläggare

Telefon:     0524-182 86


Tf. Avdelningschef
Helena Täcklebo
Telefon: 0524-182 13


Borgerligt begravningsombud

Hasse Kvillebo

Kvillevägen 6

457 43 Fjällbacka

Telefon: 0706-449 100

juridikab@kvillebo.se