Elever med särskilda behov

Elevhälsa

I Munkedals kommun finns funktioner och verksamheter som arbetar med barns och elevers hälsa, välbefinnande och särskilda behov. Det omfattar bland annat vårt resursteam och öppna förskolan.

Centrala barn och elevhälsan

Vi arbetar med och för barn och elever från 0-20 år

Barn och elevhälsan erbjuder bland annat

 • Förebyggande arbete
 • Stöd till enskilda elever som behöver en neutral
  samtalspartner
 • Samtal tillsammans med anhöriga
 • Rådgivning
 • Testning och utvecklingsbedömning
 • Hälsoundersökning
 • Öppen skolhälsovårdsmottagning

Barn och elevhälsan erbjuder för personal

 • Handledning och konsultation
 • Utbildning

Våra uppdragsgivare

 • Rektor och förskolechef på respektive enhet
 • Allt vårt arbete styrs utifrån barnets/elevens behov

Barn och elevhälsan i Munkedals kommun består av

 • Legitimerad psykolog
 • Kuratorer
 • Skolsköterskor, skolläkare
 • Specialpedagog för förskolan
 • Logoped

Vi samarbetar bland annat med

 • Familjecentralen
 • Socialtjänsten
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Barn- och ungdomshabiliteringen
 • BVC

Kontaktuppgifter till Barn och elevhälsans personal