Munkedals kommunvapen

Stöd till familjen

Svartvitt foto på två händer som griper tag om varandra.

Här har vi samlat en del information om stöd som finns för familjen.


Under rubriken Kontaktfamilj familjehem, finns information om att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Servicetelefon

Munkedals kommun erbjuder råd och vägledning i vardagen via en servicetelefon där vi kan ge individuellt samtalsstöd, upp till fem samtal.


Samtalsstödet riktar sig direkt till föräldrar i barnfamilj och äldre barn/ungdomar.


Alla samtal bokas i förväg genom att skicka ett sms till servicetelefonen eller tala in ett meddelande på telefonsvararen. Bokning kan göras dygnet runt. Namn eller ärende behöver inte lämnas vid bokning, men det går bra att lämna önskemål om tidpunkt för samtalet. Familjebehandlare ringer upp inom cirka två arbetsdagar.


Samtalet omfattas av tystnadsplikt och sker under dagtid måndag-fredag via telefon eller möte. Samtalet dokumenteras inte.


Familjebehandlarna har anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn far illa.


Servicetelefonens telefonnummer: 076-695 41 34

Akuta familjeproblem

Vid akuta problem efter kontorstid kan du kontakta socialjouren.

Individ- och familjeomsorgen

Kontaktuppgifter


Reception IFO

0524-181 50

Telefontid:

kl. 08.00-12.00 och kl. 13.00-16.00


Fax: 0524-181 74


Enhetschefer
Maria Edlund

0524-184 57


Lisa Berndtzen

0524-181 51


Avdelningschef

Niklas Borg

0524-181 49


Individ- och familjeomsorgen
Munkedals kommun
455 80 Munkedal