Faderskap, föräldraskap

Foto på en bebis som ligger ned och sover.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse (Föräldrabalken 1 kap. 4 §). Det är socialtjänsten som har ansvar för att faderskapsbekräftelse registreras hos Skatteverket.

 

Antingen beställer du tid själv hos Munkedals kommuns handläggare innan barnet är fött eller om du väntar till efter barnets födelse så skickas automatiskt ett brev/kallelse ut till mamman.

Om det finns tveksamheter om vem som är barnets far, har mannen eller kvinnan rätt att begära ett DNA-test som bekostas av kommunen.

 

Är ni som föräldrar överens om att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet kan ni i samband med faderskapsbekräftelsen skriftligtligen anmäla detta.

Båda dessa uppgifter skickas sedan till folkbokföringen för registrering.

Fastställelsen görs alltid i den kommun där modern är folkbokförd.

 

Föräldrarskap

Föräldraskapet ska fastställas genom en föräldraskapsbekräftelse när assisterad befruktning ägt rum i en samkönad relation mellan två kvinnor (Föräldrarbalken 1 kap. 9 §). Den assisterade befruktningen ska ha utförts inom svensk sjukvård. Kvinnorna ska vara gifta, registrerade partners eller vara sambos.

Samtycke krävs av den av föräldrarna som inte burit barnet. Detta samtycke uppvisas när föräldraskapsbekräftelsen ska göras hos handläggaren. I enstaka fall avgörs föräldraskapet i domstol.

Är föräldrarna överens kan de i samband med föräldraskapsbekräftelsen anmäla skriftligt att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann