Familjecentral

Familjecentralen Skatten

Målet för familjecentralen Skatten är att utifrån hela familjens livssituation, främja en god hälsa hos barn och föräldrar.


Familjecentralen Skatten finns på Bruksvägen 4 i Munkedal. Det är en mötesplats för föräldrar och barn upp till 6 år. Här finns Barnmorskemottagningen (BMM), Barnavårdcentralen (BVC), öppen förskola och familjeförskola.


Familjecentralen är en del av den förebyggande verksamheten i Munkedals kommun och är en samverkan mellan individ- och familjeomsorgen, barn och utbildning och Närhälsan Västra Götalands regionen.

Öppen förskola

Öppna förskolan 0-6 år

På öppna förskolan har du som vuxen själv ansvar för sitt barn. Här kan barnen leka, läsa, måla, sjunga och träffa andra barn och vuxna. Det finns möjlighet att fika eller ta med egen mat. Här arbetar en förskollärare och en familjebehandlare.

 

Öppna förskolan – Babyöppet 0-1 år

För de yngsta barnen finns babyöppet. Här träffas barn mellan 0-1 år och deras förälder eller annan vuxen. Tillsammans sjunger, dansar, fikar och pratar man. Här arbetar en förskollärare och en familjebehandlare.

 

Öppettider

Måndagar kl. 13:00-16:00 (0-6 år)

Onsdagar kl. 09:00-12:00 (0-6 år)

Onsdagar kl. 13:30-15:00 (Babyöppet 0-1 år)

 

Verksamheten följer skolans läsårstider och har uppehåll under alla lov.


Familjecentralen Skattens facebooksida hittar du även aktuell information om verksamhetens aktiviteter.

 

Familjeförskolan

Familjeförskolan är till för dig som känner att du behöver lite extra stöd i din föräldraroll. Familjeförskolan tar emot cirka åtta små barn med föräldrar. Gruppen träffas två dagar i veckan och pysslar, sjunger, har babymassage, lagar mat, äter tillsammans och pratar om viktiga saker som rör barn och föräldrar. På familjeförskolan jobbar en specialpedagog och en familjebehandlare.

Föräldrastödjande samtal

Behöver du någon att prata med om din roll som förälder kan du boka in tid för ett samtal med familjebehandlare på familjecentralen.


ABC (Alla barn i centrum)

Ett stöd för alla föräldrar med barn i åldrarna 2,5-12 år, som vill utvecklas i sitt föräldraskap. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att barn ska växa upp till trygga och självständiga individer. Du får med dig strategier och ideér som kan underlätta vardagen i familjen. ABC består av fyra gruppträffar och är kostnadsfritt. Se vår facebooksida för aktuella datum. Kontakta Öppna förskolan för anmälan.

 

Barnhälsovården (BVC) arbetar med:

  • hälsoundersökning för barn 0-6 år
  • hembesök
  • vaccinationer
  • föräldragrupper
  • råd och stöd

Barnmorskeverksamhet (BMM)

Det erbjuds fysiska och digitala besök, graviditetskontroller, familjeplanering med preventivmedelsrådgivning och förskrivningar av preventivmedel och gynekologiska cellprovskontroller.