Munkedals kommunvapen

Ansökan kontaktfamilj / familjehem

Nedan kan du ansöka om att bli kontaktfamilj, familjehem, jourfamilj eller kontaktperson.

ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Körkort * (obligatorisk)
Körkort


Har du utbildning inom omsorg? * (obligatorisk)
Har du utbildning inom omsorg?Har du erfarenhet att arbeta med människor? * (obligatorisk)
Har du erfarenhet att arbeta med människor?Har du arbetat hos Munkedals kommun tidigare? * (obligatorisk)
Har du arbetat hos Munkedals kommun tidigare?

Söker helst: * (obligatorisk)
Söker helst:


Familj, barn och ungdom

Individ- och familjeomsorg, IFO


Medborgarcentrum

Telefon: 0524-180 00


Fax IFO: 0524-181 74

Enhetschef barn och unga

Maria Edlund
Telefon: 0524-184 57


Lisa Berndtzen

Telefon: 0524-181 51Telefon till IFO:s mottagningsgrupp

(Orosanmälan barn och unga, ansökningar och avidentifierade konsultationer)

Telefon: 0524-183 86

Måndag-torsdag: kl. 08:00-16:00
Fredag: kl: 08:00-15:30

Övrig tid, se Socialjouren


Avdelningschef
Niklas Borg
Telefon: 0524-181 49