Separation, skilsmässa

Foto på en person som håller i två halvor av ett hjärta gjort i rött papper.

Samarbetssamtal

Vid en separation eller skilsmässa erbjuder Individ- och familjeomsorgen samarbetssamtal i syfte att få ett fungerade samarbete kring barnen. Det är bland annat viktigt att komma överens i boende- och umgänges- och vårdnadsfrågor. Munkedals familjerättssekreterare finns i Sotenäs men du kan träffa familjerättssekreteraren i Munkedal om du önskar. För kontakt med handläggare ring 0523-6645 79.


För ytterligare information om samarbetssamtal se Sotenäs webbplats.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal för par till er som vill få det bättre i er relation.


För ytterligare information gå till sidan familjerådgivning.

Ansökan om skilsmässa

Om du ska skiljas vänder du dig till tingsrätten i Uddevalla. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din make/maka.


Har du hemmavarande barn under 16 år får ni alltid betänketid. Betänketiden är alltid minst sex månader och högst ett år. Om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått måste ni bekräfta till tingsrätten att ni fortfarande vill skiljas. Har  tingsrätten inte fått in en begäran om fullföljelse inom ett år från betänketidens början blir det ingen skilsmässa utan domstolen avskriver målet.


Ansöker ni gemensamt om skilsmässa och inte har några hemmavarande barn kan tingsrätten meddela dom omedelbart. Ni kan om ni önskar få betänketid innan ni skiljer er.


Ytterligare information och blanketter hittar du på Uddevalla tingsrätts webbplats.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann