Munkedals kommunvapen

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Foto på en vattenfärgspalett som ligger på ett bord.


Daglig verksamhet / Sysselsättning vänder sig till sig till dig som är i yrkesverksamålder som inte arbetar eller studerar samt har rätt till insatsen:

          eller

Syftet med daglig verksamhet är att du skall ha en meningsfull sysselsättning som ger stimulans, bidrar till personlig utveckling samt delaktighet/gemenskap i samhället utifrån dina förutsättningar och behov.


Personal finns tillgänglig och ger stöd och omsorg efter dina behov. Du och personal har återkommande uppföljningar för att fånga upp önskemål och utformning av insatsen.


Har du funderingar kring om du kan beviljas insatsen Daglig verksamhet eller vill ansöka om Daglig verksamhet kontaktar du eller din gode man kommunens LSS- handläggare alternativt biståndshandläggare socialpsykiatri. Se kontaktrutor.

Helena Täcklebo

Enhetschef arbetsmarknadsenheten

 

helena.tacklebo@munkedal.se

0524-182 13

 

 

Elise Andersson

Enhetschef/LSS-handläggare


0524-181 42


 

Sajra Kiserud

Biståndshandläggare socialpsykiatri

 

0524-180 01