Munkedals kommunvapen

Psykisk funktionsnedsättning

Två händer som håller i en hjärtformad sten.

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

Psykisk hälsa

Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv.

 

Det finns många olika psykiska sjukdomar: till exempel schizofreni, bipolär sjukdom (manodepressivitet), depression, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik.

 

Till följd av sjukdomen – eller medfödda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Autism, Aspergers och Tourettes syndrom etc – kan man få psykiska funktionsförändringar. Det kan till exempel handla om svårigheter att planera sin tid, hantera stress eller sociala relationer. Då pratar man om en psykisk funktionsnedsättning.

Socialpsykiatrin Munkedals kommun

Insatser som finns att söka i Munkedals kommun vid psykisk ohälsa:

 

All personal som arbetar inom psykiatrin har tystnadsplikt.

För mer information kontakta biståndhandläggaren.

 

Niklas Borg

Robert Legén

Enhetschef LSS och socialpsykiatrin


robert.legen@munkedal.se

0524-181 54Sajra Kiserud

Biståndshandläggare socialpsykiatri

 

0524-180 01