Rehabilitering

Foto på två blå blommor, i bakgrunden syns grönt gräs.

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten arbetar med barn, ungdomar, vuxna och äldre som har eller riskerar att få nedsatt aktivitetsförmåga på grund av sjukdom eller skada. Arbetsterapeuten arbetar för att patientens egna resurser tas till vara och utvecklas utifrån patientens behov och önskemål.

Arbetsterapeutens uppgifter

 • Arbetsterapuetisk bedömning/utredning
 • Fastställande av mål
 • Utvärdering och uppföljning
 • Förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder.
 • Bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel.
 • Bostadsanpassning, utredning/intyg
 • Information, undervisning och handledning för patient, personal och anhörig.

Arbetsterapeutens ansvarsområde

 • Särskilda boende
 • Gruppboende
 • Eget boende
 • Dagrehabilitering

Sjukgymnastik

Sjukgymnastens uppgifter

 • Funktionsbedömning, målsättning, behandling/träning och uppföljning
 • Förebyggande arbete
 • Bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel
 • Information, undervisning och handledning
 • Ergonomi

Sjukgymnasternas ansvarsområde

 • Särskilda boende
 • Gruppboende
 • Eget boende där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar
 • Dagrehabilitering

Vad är sjukgymnastik?

Sjukgymnastik som yrkesverksamhet innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar eller hotar att begränsa människors förmåga till aktivititet och rörelse.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann