Hemhjälp, hemtjänst

Foto på en kvinna och en man som står vid en spis.

Vad ingår i hemtjänstavgiften?

Praktisk hjälp, exempelvis:

  • städning
  • inköp, post och bankärenden
  • matlagning

Personlig omvårdnad, till exempel:

  • hjälp att äta
  • hjälp med hygien
  • hjälp att förflytta sig
  • hjälp att bryta isoleringen
  • trygghet och säkerhet i det egna hemmet (trygghetslarm och tillsyn)

Avgiften grundas på avgiftsutrymmet, det vill säga nettoinkomst minus förbehållsbelopp (förbehållsbelopp = för året aktuellt minimibelopp + hyreskostnad).


Läs mer om hemtjänst och avgifter på sidan Avgifter inom omsorg och hjälp/Hemtjänst och trygghetslarm.

Hemtjänst i Munkedal

Här finns resultatredovisning över hemtjänstgrupperna i Munkedals kommun.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann