Flyktingsituationen

Foto på smultron på ett strå.

Migrationsverket har ansvar för att pröva asyl för de flyktingar som kommer till Sverige och ansvarar för att en person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden om hen inte ordnat det själv.

Samverkan

Flyktingkrisen som råder i Europa påverkar även oss i Munkedal. Eftersom tillströmningen av människor har ökat rejält så behöver alla hjälpas åt för att försöka lösa situationen att kunna ta emot människorna på ett bra sätt. Tillsammans med övriga kommuner i länet, jobbar vi aktivt med frågan.

Personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem i Munkedal

uppdaterat 2018-08-01

Det finns cirka 100 personer, både vuxna och barn, på asylboenden i Munkedal, och cirka 33 bor i boende där personen själv ordnat hos en släkting eller motsvarande. 1 person är ensamkommande barn i kommunalt boende/familjehem.

Migrationsverket kan öppna boenden med kort varsel

Migrationsverkets huvuduppdrag är att ge asylsökande ett värdigt mottagande och se till att de har någonstans att bo under tiden deras ärende prövas.


Eftersom antalet asylsökande ligger på historiskt höga nivåer behövs därför boenden med kort varsel. Migrationsverket måste både öppna fler boenden och flytta in asylsökande snabbare än vanligt.


Behovet är emellanåt så stort att verket inte hinner informera allmänheten innan de asylsökande flyttar in. Migrationsverket hoppas på din förståelse för detta när/om boende blir aktuellt i Munkedal.

Ensamkommande barn

Cirka en tredjedel av de som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och ungdomar. I dessa fall ansvarar respektive kommun för boende och omsorg om barnet medan Migrationsverket prövar om det ensamkommande barnet har rätt att stanna i Sverige.


Asylsökande ensamkommande barn anvisas till kommuner enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA). För närvarande finns ett kommunalt stödboende för ensamkommande barn och ungdomar i Munkedals Kommun. Ensamkommande barn/ungdomar kan också bo i familjehem.

Flera aktörer hjälper asylsökande

Många aktörer hjälps åt med att ta emot asylsökande och alla måste hjälpa till på både nationell, regional och kommunal nivå. Kommunen ansvarar till exempel för de asylsökande barnens skolgång under tiden de bor i kommunen och landstingen ansvarar för vården.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann