Munkedals kommunvapen

Konsumentvägledning

Person som håller i en surfplatta och ett betalkort

Munkedals Kommun har i samarbete med Uddevalla kommun konsumentrådgivning för allmänheten. Du kan även kontakta Hallå konsument.

Vart skall jag vända mig med frågor?

Ta kontakt med Konsumentvägledning i Uddevalla för att få hjälp med förköpsrådgivning, medling i reklamationstvister, information om konsumenträtt samt information om hushållets kostnader (ej budgetrådgivning eller skuldsanering).

Hallå konsument!

Hallå konsuments webbsida eller via telefonnummer 0771-525 525 kan du få opartisk information och vägledning så att du kan göra väl avvägda val. Det kan t ex handla om för- och efterköpssituationer eller om hållbar konsumtion.


Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga och samordna en nationell upplysningstjänst för konsumentfrågor. Det sker i samverkan med 12 informationsansvariga myndigheter:

 • ARN
 • Boverket
 • Energimarknads-inspektionen
 • Energimyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Kemikalieinspektionen
 • Kronofogden
 • Livsmedelsverket
 • Naturvårdsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Energimarknadsbyrån
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå
 • Konsumenternas Bank- och finansbyrå
 • Telekområdgivarna och kommunernas konsumentverksamhet.

Konsumentvägledning Uddevalla

Kontaktuppgifter

 

kommunen@uddevalla.se

0522-69 60 00


Öppettider

Måndag - Fredag: kl. 08:00-16:30

 

Besöksadress

Kontaktcenter Uddevalla

Rådhuset

Kungsgatan 29

451 30 Uddevalla