Patientskadeförsäkring

Närbild på vitsippor.

Du kan enligt patientskadelagen få ersättning om du skadas inom kommunens hälso- och sjukvård. Det gäller också om det är en privat vårdgivare som har avtal med kommunen.

Din skadeanmälan hanteras av försäkringsbolaget, som utreder skadan, fattar beslut och lämnar ersättning om du har rätt till det.

Vad kan ersättas?

Du kan få ersättning för fysiska och psykiska skador som orsakats av:

  • Undersökning, vård och behandling
  • Fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning
  • Felaktig diagnos
  • Smittämnen som överförs i samband med vården
  • Olycksfall som inträffar i samaband med vårde
  • Oriktig hantering av läkemedel

Gör en skadeanmälan

Munkedals kommun har ett avtal med Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. En skadeanmälan görs via telefon till Länsförsäkringar. För att kunna göra en anmälan så behöver kommunens organisationsnummer 21 20 00- 13 30 uppges. Länsförsäkringar skickar då rätt blanketter till anmälaren.

 

Har du anmält din skada till vårdgivaren, så ska vårdgivaren anmäla detta till försäkringsbolag.