Rehabilitering

Rehabenheten

Rehabenheten ansvarar för att utföra rehabilitering för dig som omfattas av den kommunala hemsjukvården. På Rehabenheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt en undersköterska. Rehabenheten arbetar med bedömma individens aktivitets- och funktionsförmåga samt erbjuder aktivitets- och träningsgrupper.

Arbetsterapeutens uppgifter

Arbetsterapeuten ansvarar för att göra en helhetsbedömning av individens aktivitetsförmåga. Bedömningen kan mynna ut i träningsprogram, hjälpmedelsförskrivning och till exempel bostadsanpassning.

Fysioterapeuter

Fysisoterapeuten ansvarar för att göra en bedömning av individens funktionsförmåga. Bedömningen kan mynna ut i träningsprogram och/eller hjälpmedelsförskrivning.

Aktivitets- och träningsgrupper

Vi har olika aktivitets- och träningsgrupper i Rehabenhetenslokal på Bruksvägen 4 i Munkedal.Om du inte är inskriven i hemsjukvården så kan du vända dig till Närhälsans rehabmottagning vid frågor kring hjälpmedel och rehabilitering.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann