Rehabilitering

Foto på två blå blommor, i bakgrunden syns grönt gräs.

Rehabenheten

Rehabenheten ansvarar för att utföra rehabilitering för dig som omfattas av den kommunala hemsjukvården. På Rehabenheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt en undersköterska. Rehabenheten arbetar med bedömma individens aktivitets- och funktionsförmåga samt erbjuder aktivitets- och träningsgrupper.

Arbetsterapeutens uppgifter

Arbetsterapeuten ansvarar för att göra en helhetsbedömning av individens aktivitetsförmåga. Bedömningen kan mynna ut i träningsprogram, hjälpmedelsförskrivning och till exempel bostadsanpassning.

Fysioterapeuter

Fysisoterapeuten ansvarar för att göra en bedömning av individens funktionsförmåga. Bedömningen kan mynna ut i träningsprogram och/eller hjälpmedelsförskrivning.

Aktivitets- och träningsgrupper

Vi har olika aktivitets- och träningsgrupper i Rehabenhetenslokal på Bruksvägen 4 i Munkedal.Om du inte är inskriven i hemsjukvården så kan du vända dig till Närhälsans rehabmottagning vid frågor kring hjälpmedel och rehabilitering.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann