Munkedals kommunvapen

Meny

Rehabilitering

Foto på två händer som håller omsorgsfullt kring någon annans hand

Rehabenheten ansvarar för att utföra rehabilitering och god omvårdnad på korttidsboende, i det egna hemmet och på särskilda boenden.

Dagrehab

Vem får komma till dagrehab?

Vuxna personer i alla åldrar som behöver samordnad medicinsk rehabilitering inom områden som t.ex. neurologi, ortopedi och reumatologi. Personer som har behov av både sjukgymnastik och arbetsterapi. På Dagrehab finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska.

Vad kan vi erbjuda?

Har man ett akut behov av träning ska man erbjudas plats senast tio arbetsdagar efter remiss. För varje person gör vi en individuell vårdplan. Du erbjuds en bra dag med social samvaro, allmän och medicinsk omvårdnad. Taktil massage utförs vid behov, t.ex. mot smärta, spasticitet och sömnrubbningar.

Uppföljning  och utvärdering sker vid periodens slut, då du också får förslag på hur du kan fortsätta träna i hemmet.

Vilka är vi som arbetar på dagrehab?

Undersköterskan håller i trådarna för verksamheten. Undersköterskan har kontakt med patienterna, och deras anhöriga, samt med andra vårdgivare. Undersköterskan hjälper patienten att få en bra dag med god omvårdnad, trevlig social samvaro och finns med vid träningen. Undersköterskan kan ge också behandling med taktil massage.

Arbetsterapeuten kan efter bedömning av patientens förmåga, hjälpa till med träning av handfunktionen t.ex. styrka och uthållighet. Träning som fokuserar på att bibehålla/öka förmågan att klara de vardagliga aktiviteterna. Arbetsterapeuten kan också prova ut hjälpmedel vid behov.

 

Sjukgymnasten gör en bedömning av funktionsnivå samt förmåga och planerar utifrån detta träningen.
Sjukgymnasten instruerar och hjälper till med träningen. Vid behov ges smärtlindrande behandling.

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten arbetar med barn, ungdomar, vuxna och äldre som har eller riskerar att få nedsatt aktivitetsförmåga på grund av sjukdom eller skada. Arbetsterapeuten arbetar för att patientens egna resurser tas till vara och utvecklas utifrån patientens behov och önskemål.

Arbetsterapeutens uppgifter

 • Arbetsterapuetisk bedömning/utredning, fastställande av mål, utvärdering och uppföljning
 • Förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder
 • Bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel
 • Bostadsanpassning, utredning/intyg
 • Information, undervisning och handledning för patient, personal och anhörig.

Arbetsterapeutens ansvarsområde

 • Särskilda boende
 • Gruppboende
 • Eget boende
 • Dagrehabilitering

Sjukgymnastik

Sjukgymnastens uppgifter

 • Funktionsbedömning, målsättning, behandling/träning och uppföljning
 • Förebyggande arbete
 • Bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel
 • Information, undervisning och handledning
 • Ergonomi

Sjukgymnasternas ansvarsområde

 • Särskilda boende
 • Gruppboende
 • Eget boende där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar
 • Dagrehabilitering

Vad är sjukgymnastik?

Sjukgymnastik som yrkesverksamhet innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar eller hotar att begränsa människors förmåga till aktivititet och rörelse.

Senast ändrad: 2020-04-29

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann

Malin Petzäll

Enhetschef hemsjukvård och rehab


malin.petzall@munkedal.se

0524-183 36

leg. arbetsterapeuter

leg. sjukgymnaster

Kontaktuppgifter

 

0524-183 42

0524-183 48

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.