Munkedals kommunvapen

Trygghetsundersökning

Bild på en kvadrat med orange-gul bakgrund som der står i med vit text: Hur trygg känner du dig?

Munkedals kommun och Polisen genomför i oktober en trygghetsundersökning. Trygghetsundersökningen handlar om att ta reda på hur trygg du känner dig där du bor i kommunen. Dina svar är viktiga för vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

 

Resultatet av trygghetsundersökningen utgör en grund för de medborgarlöften kommunen och Polisen kommer ta fram för 2019. Medborgarlöftena är åtgärder som vi åtar oss att genomföra tillsammans.

 

Fyll i trygghetsundersökningen här nedanför. Undersökningen finns också tillgänglig att fylla i på Trogens Place och Handlarn i Hedekas, Hörnans Pizzeria i Dingle och Gulfmacken i Hällevadsholm från och med den 12 oktober till och med den 28 oktober.

 

Fyll i trygghetsundersökningen

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Joakim Hagetoft

Dan Carlsson