Din beredskap

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs vecka 39 varje år.


Beredskapsveckan 2023
- Anta utmaningen "Sju dagar"

Du förväntas klara dig i en vecka utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott. Därför är det bra att ha övat innan.

I MSB:s utmaning ”Sju dagar” får du öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott. Anta utmaningen och se hur väl du klarar den!

Läs mer om utmaningen på msb.se

 

Du kan även ta del av övningen "Sju dagar" via en folder som du kan ladda ner här eller hämta på Medborgarcentrum i Munkedals kommunhus.

 

Ladda ner foldern "Sju dagar"

Avbildning av framsidan på en folder


Laga mat utan el

2022 var temat matlagning. Måltidsenheten utmanade alla som ville laga mat utan el för att öva sin hemberedskap i praktiken. Ta del av videon med Sandra på måltidsenheten, när hon visar hur du kan laga pasta i tomatsås med tacofärs på campingköket.


 

Vardagssäkerhet

I kommunen och övriga delar av samhället finns flera resurser
beredda att hjälpa dig vid olika typer av nödlägen. Det är dock viktigt att du själv gör så mycket du kan för din egen trygghet och säkerhet. Dels för att undvika att nödlägen uppstår, dels för att minska konsekvenserna om olyckan är framme.


På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats hittar du information om risker och säkerhet som riktar sig till dig som privatperson. Där kan du läsa om hur du kan bli säkrare hemma såväl som på fritiden.


MSB - råd till privatpersoner


Du kan även få information om krisberedskap i broschyren
Om krisen eller kriget kommer.


Bild på framsidan på broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren går i färgerna orange, vit och röd. Länk till broschyr.


Var förberedd i hemmet

Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den. När en kris inträffar behöver kommunen fokusera på de som är i störst behov av hjälp.

Håll dig informerad

Om en kris, samhällsstörning eller annan extraordinär händelse inträffar i Munkedals kommun är det viktigt att du som kommuninvånare och besökare håller dig informerad.


Vid en kris informerar Munkedals kommun i första hand via:

Läs mer på sidan Information vid en kris


Du kan även få information via:

Klarar du dig i några dygn?

Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.


Gör en plan för hur du i hemmet ska ordna med vatten, mat, radio och värme under en vecka. Många samlar sakerna från checklistan i en krislåda, då hittar du dem lätt när det behövs.


Få mer tips om hemberedskap på MSB:s webbplats