Munkedals kommunvapen

Din säkerhet

Ett hjärta i guld på en turkos botten.

Vardagssäkerhet

I kommunen och övriga delar av samhället finns flera resurser
beredda att hjälpa dig vid olika typer av nödlägen. Det är dock viktigt att du själv gör så mycket du kan för din egen trygghet och säkerhet. Dels för att undvika att nödlägen uppstår, dels för att minska konsekvenserna om olyckan är framme.


Myndigheten för skydd och beredskaps (MSB:s) webbplats hittar du information om risker och säkerhet som riktar sig till dig som privatperson. Där kan du läsa om hur du kan bli säkrare hemma såväl som på fritiden:

 • Brand och eld
 • Naturens påverkan
 • Barnsäkra hemma
 • Farliga ämnen hemma
 • Teknik och IT
 • Hem och trädgård
 • Skog och mark
 • Evenemang och nöje
 • Hav och sjö

Om krisen kommer

Det är vanligt att el, vatten, värme och telefoner slås ut vid en krissituation. Kommunen gör sin del i att försöka upprätthålla dessa funktioner vid en kris eller ett avbrott, men det är jätteviktigt att du som privatperson också gör din del genom att vara förberedd. När en kris inträffar kan kommunen endast hjälpa de som är mest behövande.

Håll dig informerad

Om en kris, samhällsstörning eller annan extraordinär händelse inträffar i Munkedals kommun är det viktigt att du som kommuninvånare och besökare håller dig informerad.


Vid en kris informerar Munkedals kommun via:


Bild på framsidan på broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren går i färgerna orange, vit och röd. Länk till broschyr.

Klarar du dig i några dygn?

Nedan listar vi några praktiska tips på utrustning som är bra att ha hemma vid sådana situationer.


Krisutrustningen bör bestå av:

 • En bärbar batteridriven radio och extra batterier till den
 • Säkringar
 • Ficklampa med fungerande batterier
 • Oljelampa med extra lampolja
 • Värmeljus och tändstickor
 • Mobiltelefon med laddare för bilen eller solcellsladdare
 • Skriv upp viktiga telefonnummer på en lapp - Polisen, räddningstjänsten, räddningstjänsten sjukvård, Giftcentralen, skolor, arbetsplatser, anhöriga och vänner
 • Fickkniv
 • Ha gärna ett förråd av livsmedel med konserver och torrvaror som inte behöver stå i kylskåp
 • Stormkök (gasolkök, gaskök eller spritkök)
 • Papper och penna
 • Reservnyckel
 • Kontanter
 • Kortlek för att fördriva tiden

Praktiska tips vid ett elavbrott

Lägg ner allt som du kan tänkas ha användning för i en nödsituation (se listan ovan) i en "överlevnadslåda". Om ljuset skulle försvinna är det är alltid lättare om du har allt samlat på ett ställe redan innan.


Läs mer på krisinformation.se:s sida Förbered dig för elavbrott.

Håll värmen

Försvinner strömmen försvinner antagligen värmen också. Håll dig varm så fungerar du bättre. Använd bara ett rum som du försöker värma upp och vistas i. Om du kan ska du välja ett rum åt söder, gärna på övervåningen. Stäng dörrarna till de andra rummen.

 • Kall luft är tyngre än varm. Därför ska du aldrig sitta eller ligga på golvet utan använd soffor och sängar i stället.
 • Extra mattor är bra på golven och dra ner persiennerna eller häng upp filtar framför fönstren om det skulle behövas.
 • Fler lager med kläder är bra eftersom luften emellan hjälper till att isolera. Se till att ha varmt på fötterna hela tiden.
 • Även om det är kallt måste du vädra då och då för att släppa in syre.
 • Om du eldar eller använder fotogenkaminer och liknande är det extra viktigt att du ser till att ha en god ventilation.
 • Lämna dessutom aldrig kaminen utan tillsyn. Om strömavbrottet varar längre bör du äta upp färdiglagad mat så snart som möjligt. Se bara till att maten luktar gott och ser frisk ut.

Rädda maten

Vid strömavbrott ska du hålla dörrarna till din kyl och frys stängda. En välfylld frys håller kylan flera dygn om du inte öppnar dörren. Är de frysta varorna fortfarande hårda efter strömbrottet kan du frysa om dem direkt.


De flesta tänker nog inte på att vattnet kan försvinna vid ett längre elavbrott. Saknar vattenverket reservkraft, sjunker trycket i ledningarna redan efter några timmar. Varje person behöver minst 3-5 liter vatten per dygn. Om elavbrottet varar mer än en timme bör du därför tappa upp vatten på kärl eller flaskor.