Munkedals kommunvapen

Meny

Färdtjänst

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en kommunalt subventionerad trafikservice för funktionshindrade. Färdtjänsten skall kompensera att Du till följd av Ditt funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer som buss eller tåg.

OBS!

Att resa med färdtjänst är inte samma sak som att resa med taxi. Färdtjänsten bygger på kollektivtrafikens sätt att se på resor, det vill säga samplanering och samåkning. Resorna utförs med personbil eller specialfordon.

Vem blir beviljad färdtjänst?

Färdtjänst beviljas enligt Färdtjänstlagen. Du måste vara folkbokförd i Munkedals kommun för att få din ansökan utredd.

 

Om du på grund av ett funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig, eller av andra skäl inte klarar att resa med allmänna kommunikationer på egen hand, kan du ha rätt till färdtjänst.

 

Avsaknad av allmänna kommunikationer, eller att kommunikationsmedlen på orten är bristfälligt utbyggda, är i sig inte grund för att beviljas färdtjänst. Avsaknad av allmänna kommunikationer innebär svårigheter att resa också för andra.

Färdtjänst-tillståndet tidsbegränsas och omprövas.

Hur söker man färdtjänst?

Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare så får du ansökningshandlingar hemskickade. Du kan också skriva ut ansökningsblanketter här på hemsidan. Handläggaren kontaktar dig sedan för att komma överens om tid för ett sammanträffande (hembesök). Ibland kan läkarutlåtande krävas för att ditt ärende ska kunna handläggas på ett korrekt sätt. Kostnaden för detta får du stå för själv.

Om du får avslag

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet.

Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder er uppfattning.

 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagandet skall adresseras till:

 

Förvaltningsrätten i Göteborgs och Bohus län

Box 53197 411 39 GÖTEBORG

men skickas till Omsorgsnämnden i Munkedal.

 

För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna vara oss tillhanda inom 3 VECKOR från den dag då Ni fick del av beslutet. Har ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det Ni begärt.

 

Om något är oklart kan Ni vända Er till ansvarig handläggare.

Senast ändrad: 2018-02-21

Färdtjänst

Färdtjänsthandläggare

 

0524-183 50

 

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.