Blankett - Ansökan vuxenutbildning


ÅÅÅÅMMDD-XXXX


Studieekonomi * (obligatorisk)
Studieekonomi


Nuvarande sysselsättning * (obligatorisk)
Nuvarande sysselsättning


Tidigare utbildning * (obligatorisk)
Tidigare utbildning
Ansökan gäller: * (obligatorisk)
Ansökan gäller:

Bifoga tidigare betyg
Maximal storlek för samtliga bilagor är 10 MB.Omfattning av studier * (obligatorisk)
Omfattning av studier


Aktuellt examensmål
Aktuellt examensmål

Har du svenskt körkort, klass B? * (obligatorisk)
Har du svenskt körkort, klass B?


Samtycke till informationsutbyte: * (obligatorisk)
För att skolan på bästa sätt vid behov ska kunna samverka kring dig som studerande, önskar vi samtycke till att skolan får utbyta information utan hinder av sekretess. Samtycket gäller under den tid du är inskriven som studerande. Det kan till exempel handla om kontakter per telefon, nätverksmöten eller upprättande av studieplan med Arbetsförmedlingen, socialförvaltning, arbetsmarknadsenheten, eller hemkommunen. Samtycket gäller bara information som är viktig för att de samverkande verksamheterna på bästa sätt ska kunna arbeta tillsammans kring dig och din studiesituation.
Samtycke till informationsutbyte: