Sidan är skriven på lättläst svenska

Lättläst - Kris och säkerhet

All information om

räddningstjänst finns

på kommunalförbundet 
Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohusläns webbsida.

Vid nödläge ringer du 112

112 är det telefonnummer

du ska ringa

när du behöver akut hjälp.


Till exempel om du är skadad,

det har hänt en olycka

eller om det brinner.

När du ringer SOS Alarm:

  • Förklara utförligt om vad som har hänt.
  • Berätta vem du är och varifrån du ringer.
  • Tala om hur många skadade det är
    och vilken typ av skador det handlar om.

Om det börjar brinna tänk på att:

  • Rädda
  • Varna
  • Larma 112
  • Släcka

Första hjälpen

Om någon drabbats av en olycka

eller plötsligt blivit sjuk

kan de första minuterna

vara skillnaden mellan liv och död.

Läs mer om Första hjälpen

Giftinformation

Om du tror att någon blivit förgiftad

ska du ringa 112.

 

Om det inte är brådskande

ringer du Giftinformationscentralen,

telefon 08-33 12 31.

VMA-signal
(Viktigt meddelande till allmänheten)

Vid en olycka

som rör alla i kommunen

kan räddningstjänsten

snabbt nå alla med information.


Detta gör de genom att

utlösa signalen VMA

– Viktigt Meddelande till Allmänheten

via tyfonanläggningar i samhällena.


Det är ett högt ljud utomhus

som låter som en tuta eller mistlur.

Lyssna på radio P4 Väst
för mer information

när du hör signalen.

 

Läs mer om vilken frekvens Radio P4 Väst finns på hos dig

Brottsförebyggande rådet

Munkedals kommun har ett

brottsförebyggande råd

som kallas för EST,

Effektiv samordning för trygghet.

 

Rådet består av tjänstemän

från kommunen samt polis,

bostadsbolag och företagarförening.


Tillsammans arbetar rådet

för att minska och förhindra brott

i kommunen.