Information med anledning av Covid-19

Munkedals kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande den nya virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatser vid behov.

Uppdaterad och bekräftad information

Viktiga uppmaningar

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Om du misstänker att du har covid-19 - kontakta din vårdcentral för att testa om du blivit smittad.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta. Nys och hosta i armvecket.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Undvik större sociala sammanhang.
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats.
 • Om du är 70 år eller äldre är det extra viktigt att begränsa dina fysiska kontakter och undvika platser där människor samlas.


Stöd till dig som är över 70 år eller i en riskgrupp

Om du inte har möjlighet att få hjälp av anhöriga eller bekanta med inköp eller ärenden, kan du ringa till kommunens växel på telefonnummer: 0524-180 00 och be att få prata med anhörigsamordnare eller skicka e-post till mc@munkedal.se.


Besök på kommunens äldreboenden


1 oktober 2020 hävdes det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden. Det är ett glädjande besked för många, men det är samtidigt fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning genom att följa myndigheternas rekommendationer och äldreboendenas besöksrutiner.


Besöksrutiner för kommunens äldreboenden


Frågor kring förskola och skola

Samtalsstöd

Här nedan har vi listat telefonnummer och webbplatser som du kan använda om du är i behov av stöd och vill prata med någon.


Äldrelinjen – 020-22 22 33
För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind och har öppet vardagar 08-19 och helger 10-16.


En bra plats - https://www.enbraplats.se/länk till annan webbplats
Webbplats för anhöriga där du kan få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation.

Stödtelefon för äldre i Munkedals kommun – 0524-180 00

Om du inte har möjlighet att få hjälp av anhöriga eller bekanta med inköp eller ärenden, kan du ringa till kommunens växel och be att få prata med anhörigsamordnare. Öppet vardagar 08-16. Du kan också skicka e-post via mc@munkedal.se.


BRIS stödtelefon för barn – 116 111
Öppet vardagar 09-12 och 14-21 samt helger 14-21. Finns även chattlänk till annan webbplats.


BRIS vuxentelefon om barn – 0771-50 50 50
Stöd och information kring frågor som rör barn. Öppen vardagar 09-12.


Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon – 020-50 50 50
För dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.


Röda korsets stödtelefon – 0771-900 800
Om du känner stress och oro kring utbrottet av coronaviruset.


Individ- och familjeomsorgens samtalsstöd – 076-695 41 34

Individuellt samtalsstöd via telefon för föräldrar i barnfamilj och äldre barn/ungdomar. Mer om IFO:s servicetelefon här.


Tjejjouren Väst - https://www.tjejjourenvast.selänk till annan webbplats

Stödchatt för dig som identifierar dig som tjej. Öppen tisdag, torsdag och söndagar 20-22 samt måndag och onsdag 16-18.


Egentester vård- och omsorgspersonal

Frivilliga egentester av covid-19 utförs för medarbetare inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst i Munkedals kommun. Egentestet är avsett för medarbetare med så lindriga luftvägssymtom att de annars skulle ha arbetat.


För mer information kring egentester inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst, se Vårdsamverkans hemsida.länk till annan webbplats


Privata utförare av vård och omsorg inom kommunens geografiska område kan kontakta kommunens kontaktperson för rutiner kring egentester.
E-post: Wivi-Anne.Wiedemann@munkedal.se


Sedan början av juli månad erbjuds även fler yrkeskategorier inom kommunala verksamheter frivilliga egentester.


Vad gör Munkedals kommun?

Munkedals kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande den nya virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatserna vid behov. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och deltar i Länsstyrelsens återkommande samverkanskonferenser.


Munkedals kommun har tagit fram direktiv för alla anställda i kommunen samt uppdaterat den befintliga pandemiplanen.


Åtgärder för sommaren i Munkedals kommun 2020

I sommar gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.


Sedan den 13 juni kan symtomfria personer resa inom Sverige. Samtidigt behöver vi fortsätta att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning, precis som tidigare.


Myndigheter, kommuner och verksamheter som exempelvis föreningar och näringsidkare har ansvar för sina verksamheter.


Vi som individer har var och en ett personligt ansvar att följa de rekommendationer som ges kring covid-19.


Munkedals kommun har genomfört en rad åtgärder kring covid-19, inför och under sommaren 2020, som:

 • Affischer med budskap om att hålla avstånd på flera språk, samt information om allemansrätten på två språk, är uppsatta vid leder, vindskydd, sevärdheter och badplatser.
 • Ett hundral föreningar och företag med besöksflöden har fått besök, samt affischer om att hålla avstånd på flera språk. Restauranger även en extra affisch för serveringar.
 • Från den 1 juli är det kommunerna som ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommunen bedriver ökad tillsyn och via länken nedan kan du se aktuell statistik över hur många tillsynsbesök som har utförts av miljönämnden i mellersta Bohuslän (Lysekil, Sotenäs och Munkedals kommun).

  Statistik tillsynsbesöklänk till annan webbplats

 • På vård- och omsorgsboendena råder besöksförbud. Det finns dock möjlighet att träffa anhöriga utomhus under ordnade förhållanden. På vård- och omsorgsboendena och i andra verksamheter ordnas det även med underhållning och utflykter.
 • Tidningen Grejen med Munkedal har delats ut till alla hushåll i kommunen med tips om kultur- och friluftsliv i kommunen med fokus på utomhusaktiviteter.
 • Sedan i början av maj har egentester av covid-19 erbjudits till medarbetare inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst i Munkedals kommun. Från och med juli erbjuds även utökade egentester till fler yrkeskategorier inom kommunala verksamheter och bolag med flera.
 • Kultur och fritid har utökat sina aktiviteter under sommaren med bland annat sommarlovsvecka, pop-up-aktiviter med fritidsgården runt om i kommunen, utflykter, kanotpaddling, grill med mera. Många aktiviteter bestäms i dialog mellan ungdomar och fritidsledare
 • Kommunen har initierat en lokal kampanj på temat "Håll i - håll ut - håll avstånd" via hemsida och facebook, där lokala ansikten i kommunen berättar om sin vardag under covid-19 och hur de ser på sommaren och hösten.
 • Sysselsättning för ungdomar via kommunens feriepraktik och projektet UngDrive.


Utökade egentester av covid-19 påbörjas för fler prioriterade yrkeskategorier

2020-07-02 - Möjligheter till frivilliga egentester av covid-19 utökas till fler prioriterade yrkeskategorier inom kommunala verksamheter, bolag och förbund. Det rör sig exempelvis om räddningstjänst, förskollärare/lärare, drifttekniker, kostpersonal med flera. Egentestet är avsett för medarbetare med så lindriga luftvägssymtom att de annars skulle ha arbetat.

Egentester av covid-19 påbörjas för vård- och omsorgspersonal i kommunen

2020-05-08 - Under vecka 20 påbörjas egentester av covid-19 för medarbetare inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst i Munkedals kommun. Egentestet är avsett för medarbetare med så lindriga luftvägssymtom att de annars skulle ha arbetat.

Hemleverans av böckerlänk till annan webbplats

2020-05-05 - För dig som är över 70 år, eller tillhör en annan riskgrupp, erbjuder Munkedals bibliotek hemkörning av böcker och annan media. Läs mer på bibliotekets sidor.

Daglig verksamhet stänger gemensamma utrymmen

2020-04-09 - Med anledning av den allmänna smittspridning av covid-19 som råder i samhället har välfärdsförvaltningen fattat beslut om att stänga de gemensamma utrymmena för daglig verksamhet för personer med LSS och SoL-beslut från och med tisdagen den 14 april.


Personal från daglig verksamhet kommer att erbjuda andra, individuellt anpassade aktiviteter för deltagarna inom daglig verksamhet. Detta för att så långt som möjligt upprätthålla en normal vardag och säkerställa att ingen deltagare ofrivilligt isoleras.


Habiliterings-ersättning kommer att utbetalas till deltagarna under denna period utifrån respektive deltagares vanliga schema.


Skriftlig och muntlig information om coronaviruset på flera språk

2020-04-08 - Munkedals kommun har delat ut informationsblad om covid-19 på arabiska, engelska, somaliska och svenska till bland annat Munkbos hyresgäster. På informationsblanden finns också upplysning om Lysekils kommuns servicetelefon, dit även personer som bor i Munkedals kommun kan ringa och ställa frågor om coronaviruset på engelska, arabiska och somaliska.

Läs mer om informationsbladen och den lokala servicetelefonen

Gymnastiksalar, idrottshallar och fritidsgård

2020-08-13 Uppdatering: Idrottshallar kommer att vara tillgängliga för föreningslivet i slutet av augusti igen.


2020-04-02 - Med anledning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring covid-19, fattade Munkedals kommun beslut att tills vidare stänga gymnastiksalar, idrottshallar och fritidsgård.


Café Kringlan i Forum håller stängt för allmänheten

2020-03-31 På grund av risken för smittspridning håller Café Kringlan i kommunhuset stängt för allmänheten från och med onsdag 1 april.


Stödåtgärder för företagare i Munkedals kommun

2020-03-24 Förutom det stöd till företag som planeras och genomförs på nationell nivå, genomför även Munkedals kommun en rad åtgärder för att underlätta så mycket vi kan för våra lokala företag. Åtgärderna ska bidra till att frigöra tid och stärka företagens likviditet.


Läs mer om stödåtgärder för företagare i Munkedals kommun


Sista datum för att lämna in ansökningar och årsredovisningar till föreningsbidrag flyttas fram

2020-03-23 Med anledning av att många årsmöten ställs in flyttas sista datum för inlämning av ansökningar och årsredovisningar till föreningsbidrag från 30 april till 30 juni.

Information skickad till vårdtagare och brukare inom hemtjänst och boendestöd

2020-03-19 Information har skickats ut till vårdtagare och brukare inom hemtjänst och boendestöd gällande att verksamheterna kan behöva göra omprioriteringar i hur besök och hjälp ska utföras, beroende på hur läget utvecklas med anledning av covid-19.

Biblioteket ändrar öppettider och ställer in samtliga arrangemang

2020-03-18 Munkedals kommun har tagit beslut att ställa in samtliga arrangemang för biblioteken tills vidare.

Det gäller bland annat it-café, bokcirkel och sagostunder. Munkedals bibliotek i kommunhuset Forum har också ändrade öppettider tills vidare.


Mer information om ändrade öppettider 


Gymmet i sporthallen stängs

2020-03-17 Med anledning av covid-19 stängs gymmet i Munkedals sporthall tills vidare.


Distansutbildning för gymnasiet och vuxenutbildningen i Munkedals kommun


2020-05-29 - Folkhälsomyndigheten har beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.


2020-03-16 - Från och med 17 mars kommer utbildning via Munkedals gymnasieskola och Munkedals vuxenutbildning att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller två veckor framåt och kan förlängas.


Den öppna förskolan håller tillfälligt stängt

Uppdatering 2020-04-15-

Från och med 15 april erbjuds istället uteverksamhet.

Läs mer om utomhusaktiviteterna här


2020-03-16 - Öppen förskola är en mötesplats dit barn och deras föräldralediga föräldrar kan komma och leka och umgås. Öppen förskola är inte samma verksamhet som vanliga förskolan.


Ledningen för barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att den öppna förskolan stänger från och med tisdagen den 17 mars – till och med tisdagen den 14 april 2020. Stängningen kan vid behov komma att förlängas.


Vissa träffpunkter i kommunens verksamheter stängs tills vidare

2020-03-13 - Munkedals kommun har beslutat att tills vidare stänga verksamheterna Träffpunkt C-fyran, dagverksamhet Lyckoträffen, Torsdagsgruppen, Träningsgruppen och Anhörig- och frivilligcentralen från och med måndag 16 mars.


Mer information

Nya föreskrifter serveringsställen

2020-07-01 Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som träder i kraft den 7 juli 2020. Föreskrifterna ska hjälpa caféer och restauranger att motverka spridning av covid-19. De nya föreskrifterna kompletterar bestämmelserna i den nya lagen (2020:526) om smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft den 1 juli.

Nya föreskrifter för serveringsställen


Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen

2020-05-29 - Folkhälsomyndigheten har beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.


Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Idrottstävlingar och matcher tillåts

2020-05-29 Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar. Beslutet gäller samtliga idrotter, under förutsättning att det sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar.


Mer information om idrottstävlingar och matcher på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Västtrafik gör förändringar inom färdtjänst och sjukresor

2020-03-27 - Med anledning av coronavirusets spridning och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med för att förhindra smittspridning inför Västtrafik ensamåkning inom färdtjänst och sjukresor, där resenärerna ofta tillhör riskgruppen. Varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet.


Mer information på Västtrafiks webbplats.länk till annan webbplats

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

2020-03-27 - Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare.


Mer information om förbud om allmänna sammankomster med fler än 50 personerlänk till annan webbplats

Nya regler för restauranger och krogar

2020-03-24 - Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.


Läs mer om regler för restaurang och krogarlänk till annan webbplats

Information till företag

2020-03-20 Se samlad sida för ett antal länkar till information för företagare angående covid-19.


Avrådan om resor

Information gällande resor till andra länder hittar du på Utrikesdepartementets webbplatslänk till annan webbplats.


Information till arrangörer av evenemang

2020-03-13 - Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Information till arrangörer av evenemanglänk till annan webbplats


Allmänna frågor om covid-19

Information om covid-19 finns på folkhalsomyndigheten.se länk till annan webbplatsoch 1177.selänk till annan webbplats. Vill du ställa frågor om covid-19 via telefon kan du ringa nationella informationsnumret 113 13. All information 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

När ska jag kontakta vården?

Aktuell information hittar du på Vårdguiden, 1177:

Information om covid-19 på 1177.selänk till annan webbplats

Så pratar du med barn om coronaviruset

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset.


Läs hela artikeln om hur du pratar med barn om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information.


Teckenspråk

Teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.selänk till annan webbplats


Senast ändrad: 2020-10-09

Sidansvarig: Jenny Pettersson