Information med anledning av Covid-19

Munkedals kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatser vid behov.

Uppdaterad och bekräftad information

Aktuellt om covid-19

Frågor kring vaccinationer

Hittar du inte svaret på din fråga på 1177.se kan du ringa till regionens telefontjänst som svarar på allmänna frågor kring vaccination mot covid-19 i Västra Götaland:

 

Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: 07.00-16.00

 

Observera att de via detta telefonnummer inte kan boka tid eller svara på medicinska frågor.

Så minskar vi smittspridningen:

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.
  • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
  • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel.
  • Begränsa nya nära kontakter och umgås endast i mindre sällskap.
  • Arbeta hemifrån så ofta du kan.
  • Håll en god handhygien.
  • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt.
  • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.

Läs mer på krisinformation.se om hur du minskar smittspridning.länk till annan webbplats

Vårdtagare som fått vaccinationsdos 2 mot covid-19 för minst 14 dagar sedan, kan ta emot besök i sina lägenheter på äldreboenden.


Besök måste fortsatt bokas i förväg och vid besök ska boendets besöksrutiner följas.


På boendena kan det finnas vårdtagare som av olika orsaker inte blivit vaccinerade och som fortsatt måste skyddas från smittrisk.


För vårdtagare som inte vaccinerats, samt på korttidsboenden gäller fortsatt mer strikta besöksrutiner.


Kontakta respektive boende för mer information.


För rutiner kring besök på LSS-boenden, kontakta respektive boende via telefon eller e-post för mer information.


Stöd till dig som är i en riskgrupp

Om du inte har möjlighet att få hjälp av anhöriga eller bekanta med inköp eller ärenden, kan du ringa till kommunens växel på telefonnummer: 0524-180 00 och be att få prata med anhörigsamordnare eller skicka e-post till mc@munkedal.se.

Samtalsstöd

Här nedan har vi listat telefonnummer och webbplatser som du kan använda om du är i behov av stöd och vill prata med någon.


Äldrelinjen – 020-22 22 33
För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind och har öppet vardagar 08-19 och helger 10-16.


BRIS stödtelefon för barn – 116 111
Öppet vardagar 09-12 och 14-21 samt helger 14-21. Det går även att chatta med BRISlänk till annan webbplats.


BRIS vuxentelefon om barn – 0771-50 50 50
Stöd och information kring frågor som rör barn. Öppen vardagar 09-12.


Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon – 020-50 50 50
För dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.


Jourhavande medmänniska – 08-702 16 80
Du kan ringa Jourhavande medmänniskalänk till annan webbplats varje natt mellan klockan 21-06.


Självmordslinjen – 90 101
Självmordslinjenlänk till annan webbplats kan du prata med någon om du har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du kan även nå dem via Självmordslinjens chatt.länk till annan webbplats


Individ- och familjeomsorgens samtalsstöd – 076-695 41 34

Individuellt samtalsstöd för föräldrar och äldre barn/ungdomar. Mer om IFO:s servicetelefon här.


En bra plats - www.enbraplats.selänk till annan webbplats
Webbplats för anhöriga där du kan få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation.


Tjejjouren Väst - www.tjejjourenvast.selänk till annan webbplats

Stödchatt öppen tisdag, torsdag, onsdag och söndagar 20-22.

Egentester vård- och omsorgspersonal

Frivilliga egentester av covid-19 utförs för medarbetare inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst i Munkedals kommun. Egentestet är avsett för medarbetare med så lindriga luftvägssymtom att de annars skulle ha arbetat.


För mer information kring egentester inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst, se Vårdsamverkans hemsida.länk till annan webbplats


Privata utförare av vård och omsorg inom kommunens geografiska område kan kontakta kommunens kontaktperson för rutiner kring egentester.
E-post: Wivi-Anne.Wiedemann@munkedal.se


Sedan början av juli månad erbjuds även fler yrkeskategorier inom kommunala verksamheter frivilliga egentester.

Frågor kring förskola och skola

Vad gör Munkedals kommun?

Munkedals kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatserna vid behov. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och deltar i Länsstyrelsens återkommande samverkanskonferenser.


Munkedals kommun har tagit fram direktiv för alla anställda i kommunen samt uppdaterat den befintliga pandemiplanen.

Lokal information från Munkedals kommun med anledning av covid-19

2021-02-23 Nya rekommendationer kring distansundervisning i Munkedals kommun

 

2021-02-22 Så hanteras vaccinationer mot covid-19 av Munkedals kommun

2021-02-17 Nya regionala rekommendationer i Västra Götaland

 

2021-02-05 Dialog med näringslivet under pandemin


2021-01-27 Måltidsavdelningen ställde om - levererar hundratals matlådor till distanselever


2021-01-22 Idrotts- och gymnastikhallar öppnar igen för barn och ungdomar


2021-01-21 Växelvis distansundervisning för årskurs 7-9 på Kungsmarksskolan


2021-01-15 Fortsatt distansundervisning för årskurs 7 och 8 på Kungsmarksskolan


2021-01-08 Distansundervisning införs på Kungsmarksskolan för årskurs 7 och 8 under skolstartsveckan


2020-12-21Information om stängda kommunala verksamheter

2020-12-09 Jullovet tidigarelagt på Kungsmarksskolan – inleds fredag 11 december


2020-12-04 Gymnasieskolor övergår till distansundervisning

2020-11-12 Skärpt avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden

2020-11-06 Take away - avhämtning på biblioteken


2020-10-30 Viktigt information om skärpta råd och åtgärder kring covid-19


Stödåtgärder för företagare i Munkedals kommun


tidigare vidtagna åtgärder i Munkedals kommun med anledning av covid-19

Mer information

Regler för gym- och sportanläggningar, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Folkhälsomyndigheten: Fler åtgärder för att minska smittspridningen - 2021-02-24länk till annan webbplats

 

2021-01-08 Föreskrifter: Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats


2021-01-08 Pressmeddelande: Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster (Regeringen)länk till annan webbplats

Munskydd i vårdlokaler

2021-01-07 Ny rekommendation att använda munskydd i vårdlokaler (Västra Götalandsregionen)länk till annan webbplats

Föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

2020-12-23 Skärpt alkoholförbud - servering av alkohol är förbjuden från kl. 20:00 (Regeringen)länk till annan webbplats

2020-12-22 Skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen, max 4 personer per sällskap (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

2020-11-18 Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 22 (Regeringen)länk till annan webbplats


2020-11-03 Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats


2020-07-02 Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Allmänna sammankomster

2020-11-23 Max 8 personer får samlas - gäller även sittande publik i Västra Götaland (Länsstyrelsen)länk till annan webbplats

2020-11-20 Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Regeringen)länk till annan webbplats

Idrott och sportverksamhet

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Resor med Västtrafik

Information angående resor med Västtrafiklänk till annan webbplats

Information till företag

2020-12-23 Rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Information för företagare angående covid-19.

Avrådan om resor

Information gällande resor till andra länder hittar du på Utrikesdepartementets webbplatslänk till annan webbplats.

Information till arrangörer av evenemang

Information till arrangörer av evenemang (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

När ska jag kontakta vården?

Aktuell information hittar du på Vårdguiden, 1177:

Information om covid-19 på 1177.selänk till annan webbplats

Så pratar du med barn om coronaviruset

Läs artikeln om hur du pratar med barn om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Jenny Pettersson