Projekt Skagerrakbanan

År 2020 gick sex kommuner i Bohuslän ihop för att bilda konsortiet Transportkorridor Skagerrak. På senare år anslöt sig också fyra kommuner från Østfold i Norge utvecklingsarbetet. Beslutet om att bilda ett konsortium grundade sig i kommunernas vilja att utveckla regionens näringsliv och ekonomiska tillväxt.

Munkedals kommun har lämnat projekt Skagerrakbanan

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2023 att Munkedals kommun ska lämna projektet
Skagerrakbanan.

 

Kommunfullmäktige ställer sig dock positiv till ett fortsatt samarbete med kommunerna i Bohuslän. Detta för att påverka de statliga myndigheterna om nödvändigheten av att öka satsningarna på järnvägsinfrastrukturen i Bohuslän.

 


Läs mer om projektet på webbplatsen Skagerrakbanan.com

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion