Tillstånd och regler

För att bedriva försäljning på torget i Munkedals centrum behöver du tillstånd av Munkedals kommun. Under en prövotid tas ingen avgift ut.

Tider för försäljning

Du som har tillstånd att sälja på torget får göra det dessa tider:

 

Vardagar, lördagar och helgdagar kl. 08:00-20:00

 

Du får vara på plats för iordningställande en timme före och en timme efter öppettiderna.

Ansökan

Kontakta Medborgarcentrum i kommunhuset för tillstånd och torgplats. Kontakt ska tas innan torgplatsen tas i anspråk. Ansökan kan göras muntligt.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede