Munkedals kommunvapen

Vägföreningar

Kvistrumsbron som är en stenbro med valv. Under bron flyter örekilsälven.

På denna sida hittar du information om vägföreningar
och kontaktuppgifter i Munkedals kommun.

 

Syftet med sidan är att upprätthålla aktuell kontaktinformation till väghållare i kommunen. Tänkta användare är kommuninvånare, kommunens skolskjutssamordning, ledningsägare med flera. 

 

Listan uppdateras kontinuerligt. Mejla, använd formuläret nedan eller ring för att uppdatera aktuella uppgifter.

 

Respektive förening är ansvarig för att denna information hålls aktuell och korrekt.

 

Kontaktuppgifter

Vägförening

Kontaktperson

Telefon

E-post

Vägföreningsinformation

Dingle Samfällighetsförening

Andreas Aronsson

0706-62 98 58

aronssonan@hotmail.com


Fjällbergs vägförening

Eva Rydin Schill

070-447 448

osera@bredband.net


Hedekas vägförening

Jonas Olofsson

070-551 61 67

jonasolofsson70@gmail.com


Lilla Foss Vägförening

Ove Göransson

0524-711 70

ove.goeransson@telia.comhttp://www.lillafoss.se/

Lökås-Steneviks vägsamfällighet

Ulf Pagander

070-3247757

ulf.pagander@telia.com

Vägförening i Gårvik på delar av västra sidan om stora vägen. Kårekase-vägen, Stenviksvägen, Thorshällervägen och Mosetorpsvägen.

Morkullevägens samfällighetsförening

Herman Simonsson

070-2555051

herman.simonsson@skanska.se


Munkedal Östra SFF

Henrik Palm

073-384 84 16

info@munkedalostra.sehttp://munkedalostra.se/

Stene vägsamfällighet

Staffan Johansson

070-600 49 92Västergårdens Vägförening

Christian Källberg

070-042 27 77


http://www.fossvaster.se/

Wikners Samfällighetsförening

Peter Stämpfli

073-708 49 62 

Skicka in aktuella uppgifter med formuläret

  

Övriga väghållare

Trafikverket

Svevia jour

Dagtid: 010-476 15 40

Övrig tid: 0522-348 48

 

Munkedals kommun

Henrik Gustafsson: 0524-181 32 

Växeln: 0524-180 00


Henrik Gustafsson

Enhetschef Plan, Bygg och Mark


henrik.gustafsson@munkedal.se

0524-181 32