Bokstart Munkedal

Barn som läser i en barnbok

Bokstart Munkedal är en satsning som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-5 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa högt, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn. Satsningen genomförs av barnhälsovården, biblioteket, förskolan och öppna förskolan, tillsammans med familjer.

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Att prata och skoja, titta i böcker och läsa eller rimma och ramsa tillsammans är ett härligt sätt att umgås. Det hjälper barnet att utveckla sitt språk, vilket gör stor skillnad i livet. Bokstartsprogram finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige sedan 2015.


Bokstart Munkedal är ett treårigt projekt som startar 2022 med medel från Kulturrådet, samt från Folkhälsopolitiska rådet i Munkedals kommun.


Hembesök och bokstartssamtal

En del i Bokstart är hembesök till familjerna, med inspirerande samtal om språkutveckling och högläsning samt bokgåvor. Hembesöken görs av barnbibliotekarier och förskollärare och erbjuds till ett urval av förstagångsföräldrar.


Familjer som är med i barnhälsovårdens program får ett bokstartssamtal med en bokgåva via BVC när barnet är 8 månader.


Föräldragrupper på biblioteket

Alla nyblivna föräldrar i Munkedals kommun bjuds in till en informationsträff på biblioteket där vi pratar om språkutveckling och tipsar om barnböcker. Vid träffen får föräldrarna också information om barnsomsorg och öppna förskolan.


Bokgåva och språkscreening vid 2,5 år

Vid 2,5 års ålder bjuds barn och deras föräldrar in till en gemensam träff på Familjecentralen. Vid träffen läser vi saga och barnen får en bokgåva, varje familj får en enskild träff med BVC-sköterskan.


Hallbibliotek

En annan del av Bokstart Munkedal är satsningen på hallbibliotek i våra kommunala förskolor. Hallbiblioteken kommer att innehålla biblioteksböcker som familjerna kan låna hem och läsa tillsammans.


Barnprogram på biblioteken

På biblioteken finns återkommande program för barn i olika åldrar. Läs mer på bibliotekens gemensamma webbplats Biblioteken i Ranrike.


Du kan även följa våra verksamheter på facebook och instagram.


Kontakt

Vill du veta mer om projektet Bokstart Munkedal?


Läs mer på kulturrådets webbplats - bokstart.se


Eller kontakta:

Annica Kallin,

barnbibliotekarie, Munkedals kommun

E-post: annica.kallin@munkedal.se

Tel: 0524-182 17


Logotyp bokstart

 Senast ändrad:

Sidansvarig: Anders Zettergren