Bohusleden

En informationsskylt med pilar åt olika håll bredvid.

Vaktarkullen, Kynnefjäll. Bild: Västkuststiftelsen

Bohusleden sträcker sig genom Bohuslän sig från Lindome i söder till Strömstad i norr. Leden erbjuder 340 kilometer vandring indelat på 27 etapper. Etapp 15 - 20 går helt eller devis genom Munkedals kommun.


Naturen längs leden är omväxlande och även svårighetsgraden. Du har möjlighet att övernatta i vindskydd längs leden eller på någon av närliggande anläggningar.

I Munkedals kommun ligger delar av Bohusleden nära allmänna kommunikationer som tåg och buss.


Bohusleden är markerad med orange färg på träd eller stolpar. Vid varje etappstart finns en informationstavla med avståndsmarkeringar, symbolkarta, fakta om allemansrätten med mera.

Västkuststiftelsen har samordningsansvar för Bohusleden och sköter bland annat övergripande tillsyn, information och skyltning. Det dagliga underhållet sköts av Friluftsfrämjandet.

Etapp 15 Metsjö — Kaserna

Etapp 15 går mellan Metsjön och Kaserna. Den är 17 kilometer och bjuder på en utmanande vandring. Etappen tar dig genom trakter med en historia av krig och oroligheter. Sjön Övre Trästickeln med omgivningar var gränsland i stridigheterna mellan Sverige och Norge ända in i 1700-talet. Den sista sammandrabbningen var Tyttebärskriget 1788-89. Idag är det mest naturen som är dramatisk i området. Den är bitvis ganska krävande och kuperad, men mycket vacker.
Läs mer om etapp 15

Etapp 16 Kaserna — Borgmästarbruket

Etapp 16 går mellan Kaserna och Bogmästarbruket. Den är 6 kilometer och bjuder på en medelsvår vandring. Etappen tar dig längs stigar och småvägar och bitvis följer man Munkedalsälven och Örekilsälven. Vid Brålandsfallet finns en laxtrappa och med lite tur kan du få se en lax påväg uppför älven. Borgmästarebruket ligger längs Örekilsälven och här finns resterna av den första industrialiseringen i Munkedal med bland annat sågverk, kvarnar, smedja och bostäder.

Läs mer om etapp 16

Etapp 17 Borgmästarbruket — Kyrkoryr

Etapp 17 går mellan Borgmästarbruket och Kyrkoryr. Den är 11 kilometer och bjuder på medelsvår vandring. Etappen går nästan enbart på grusväg. Vid Harskabukten i Kärnsjöns södra del finns ett vindskydd. Harska är en märklig grusås som bildadse när inlandsisen drog sig tillbaka. Leden passerar idylliskt belägna och högst levande gårdar.
Läs mer om etapp 17

Etapp 18 Kyrkoryr — Kynnefjälls Natur

Etapp 18 går mellan Kyrkoryr och Kynnefjälls Natur. Den är 10 kilometer och bjuder på lätt vandring. Etappen går inledningsvis längs mindre grusvägar. Leden tar dig vidare in i en gammal och vacker skog där du kan passa på att njuta av lungnet och tystnaden. Vandringen fortsätter längs Kärnsjön till etappmålet Kynnefjälls Natur.
Läs mer om etapp 18

Etapp 19 Kynnefjälls Natur — Vaktarekullen

Etapp 19 går mellan Kynnefjälls Natur och Vaktarekullen på Kynnefjäll. Den är 16 kilometer och bjuder på medelsvår vandring. Vandringen tar dig in i vildmarken på Kynnefjäll och längs vägen finns blåbärsgranskog, ljungmarker, forsande bäckar och vattenfall. Vid Äntervattnet och Säveleken kan man övernatta i vidskydd och vid etappmålet Vaktarekullen finns en övernattningsstuga.
Läs mer om etapp 19

Etapp 20 Vaktarekullen — Flötemarksön

Etapp 20 går mellan Vaktarekullen och Flötemarksön. Den är 12 kilometer och bjuder på medelsvår vandring. Etappen startar i hjärtat av Kynnefjäll och du kan se fram emot en äkta vildmarksvandring. Stora Holmevattnet är Kynnefjälls störta sjö och sägs ha lika många holmar och skär som årets dagar. I södra änden av sjön finns ett vindskydd och en utsiktspunkt.
Läs mer om etapp 20