Munkedals kommunvapen

Musik

Bild på Musikskolans personal (fyra personer) som står mot en bakgrund av svart skynke och ler in i kameran. Personalen håller i varsitt instrument.

Musikskolans personal.

Musikskolan ger barn och ungdomar möjlighet att lära sig spela ett instrument eller sjunga, var för sig eller tillsammans i orkester eller kör.


Musikskolans målsättning är att få eleverna att upptäcka glädjen i att själva skapa musik.


Med lärarnas inspirerande ledning förmedlas kunskapen att sjunga eller hantera ett musikinstrument på egen hand, men snart också i gemenskap med andra i någon av våra orkestrar eller sånggrupper.


I musikskolan får du lära dej att spela ett instrument eller sjunga, var för sig eller tillsammans i orkester eller kör. Undervisningen sker efter skoltid och är avgiftsfri. Kostnad för eventuell hyra av instrument och notböcker kan tillkomma.


En lista på vilka instrument du kan välja hittar du på sidan Instrumentval.


Till musikskolan är du välkommen att ansöka när du vill.


Ansökningsblanketten till musik hittar du under Relaterad information.

Munkedals kulturskola

Kontaktuppgifter

 

musikskolan@munkedal.se

 

Kulturskoleledare

Hans Bjermqvist

0524-182 39


Postadress
Fossvägen
455 22 Munkedal

 

Besöksadress

Kulturhuset
Skolvägen 5

Munkedal