Pristagare 1980 - 2023

 

År

Pristagare

2023

Krister Eklund
För bevarande och iordningsställande av stengärdsgårdar på Stale,Munkedal

2022

Munkedals Hembygdsförening
För ett gediget arbete med framställandet av boken Munkedals Bruk - 150 år

2021

Svarteborgs Hembygdsförening
För utvecklingen av hembygdsmuseet på Fiskebo

2020

Anders och Ngoc Hjort af Ornäs

För varsam renovering av Kvistrums Gästgifveri – en historisk betydelsefull byggnad för Munkedal.

2019

Laila Moberg, konstnär

2018

Anita och Kurth Karlsson. För boken om Valbo Ryr Socken - en del av Dalsland.

2017

Munkedals Blåsorkester

2016

Ewa Alfredsson och Museiföreningen Munkedals Jernväg.

2015

Konstföreningen Akvatinten. Engagerad förening som arbetar för konstens främjande.

2014

Pernilla Stendahl. Nybliven riksspeleman på nyckelharpa och som för arvet av spelmanstraditionen vidare i kommunen.

2013

Sverker Balksten, Munkedal. Aktiv ordförande inom Munkedals Hembygdsförening för ett hängivet arbete för bevarandet av hembygdens kulturarv.

2012

Lilian Sihlberg, aktiv inom Munkedals hembygdsförening, författare och teaterintresserad.

2011

Marianne Hirell för insatser som körledare för olika körer och andra engagemang.

2010

Munkedals Dragspelsklubb. Klubben sprider kunskap om gamla melodier och om dragspelet som instrument.

2009

Birgitta Hansson, Dingle. Släktforskning, Inventering, dokumentation och rengöring av gravar i Foss, Bärfendal och Svarteborg.

2008

Yngve Carlsson, Munkedal. Aktiv i Munkedals Hembygdsförening och Litterära Sällskapet. Författare och musiker.

2007

Morgan Westland, Munkedal. Skapare av "Hebbes Bildsida" där gamla och nya fotografier finns publicerade som visar Munkedals historia.

2006

Föreningen Eysteins Hov för teaterspelet om Munkedals medeltida historia och Harald Gilles söner under 1100-talet.

2005

Stig Fredriksson, Hedekas, vård av kulturmiljöer.

2004

Björn Jacobsson, Munkedal, aktivt och genuint intresse för Munkedals hembygd.

2003

Jürgen Boldt, Munkedal, Chateau Småröds Museum. Ragnar Wärme, Munkedal, historik kring bruket och bruksbanan.

2002

Munkedals Folkdansgille, folkdans. Svarteborgs Spelmanslag, folkmusik.

2001

Anna Christensson, Björn Regnér och Annika Jansson, unga lovande musiker .

2000

Munkedals Folkets Park för bevarandet av en lång tradition som kulturell mötesplats.

1999

Karl-Ivar Jernstig, Litterära sällskapet, bokbinderi. Joakim Wannberg, Munkedals Visförening och Munkedals Visfestival

1998

Munkedals Jernvägsklubb för bevarandet av gammal järnvägsmiljö. Hans Bjermqvist för aktivt ledarskap i Munkedals Blåsorkester.

1997

Johan Björklund, jazzmusiker. Lovisa Blomberg, teckning, målning, skulptur.

1996

SMOK (Sörbygdens Kultur- och Musikförening, bygdespel. Erik Karlsson och Yngve Carlsson för hembygdsvårdande arbete

1995

Föreningen Munkedalsslöjd för skapandet av ett slöjdcentrum på Gamla Bruket, Munkedal.

1994

Bertil Nordevall, Olof Sandberg och Oskar Zackrisson, hembygdsforskning.

1993

Sven Ekstorm, hembygdsvårdande insatser. Ove Kilborn, spelmanslagsledare. ABF- studiecirkeln "Folkrörelseforskning".

1992

Gustaf Hermansson, Hembygdsforskare. Daniel Johansson, träsniderier.

1991

Inget pris delades ut

1990

SMOK (Sörbygdens Kultur- och Musikförening) för dess initiativrika verksamhet. Anna-Karin Reiman, ungdomsteaterpedagog. Kurt-Erik Blücker, Munkedal, trähantverk.

1989

Eta Hedman-Karlsson, Munkedal, textilkonstnär.

1988

Madeleine Koch, Torreby, Munkedal, keramiker. Hans Karlsson, släktforskning.

1987

Margareta Nilsson, Bärfendal, hembygdsforskning.

1986

Lars Ahlberg, Munkedal, spelmansforskning.

1985

Stina Johnsson, folkdräktsforskning.

1984

John Rudolf Olsson, Hällevadsholm, konstnär. Jan Andersson, körledare.

1983

Arne Hagberg, Hede, hembygdsforskning. John-Olof Larsson, musikledare.

1982

Lennart Winblad, Munkedal, keramiker.

1981

Morgan Funevall, Hällevadsholm. Utveckling på musikens område

1980

Alfred Carlsson, Gunnar Dahlqvist, Gustaf Hermansson och Naemi Persson för hembygdsvårdande insatser.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson