Studieförbund

Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur och finns över hela landet. Alla medborgare är välkomna att delta i verksamheten.


Studiecirkel är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller i sin helhet på distans.


Alla studieförbund bedriver också kulturprogram. Kulturprogram är en verksamhet som framförs eller redovisas inför publik, såsom teater, föreläsning, sång och musik eller utställning.


Förutom studiecirkel och kulturprogram kan studieförbunden bedriva folkbildande verksamhet i friare och flexiblare former. Detta för att pröva nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet. Det kan till exempel vara workshops, prova-på-dagar eller helgkurser.


Källa: Folkbildningsrådet


Studieförbund som är verksamma i Munkedals kommun

De tre översta har lokalkontor i kommunen


ABF FyrBoDal
Studiefrämjandet Norra Bohuslän
Studieförbundet Vuxenskolan
Medborgarskolan
NBV
Sensus

Folkuniversitetet

Ibn Rushd


Bidrag

Kommunen förljer Folkbildningsrådets och Västra Götalands Bildningsförbunds bidragsrekommendationer enligt följande;


Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet

- unika deltagare

- studietimmar

- deltagare med funktionsnedsättning

Kulturarrangemang

- Antal kulturarrangemang


Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna

70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)

10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)

20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)

 

2023 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en eftersläpning på ett år (2022). På grund av coronapandemin är inte 2020 och 2021 bidragsgrundande. Det innebär att
2023 års bidrag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna.

Redovisning studieförbunden

Inrapportering av verksamhet
Rapportering av verksamheten med följande underlag:
• Verksamhetsplan för 2024 senast den 15 december 2022
• Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för 2022 senast den 30 juni 2023
• Påskrivna kommunsammandrag senast den 30 juni 2023

Inrapporteringen görs via kommunens e -post adress;
kommun@munkedal.se


Utbetalning av kommunanslaget
Utbetalning av bidraget i sin helhet sker årligen senast 31 januari. De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg.