Munkedals kommunvapen

Allmän förskola

Bild på två flickor som går över en bro och håller varandra i handen.

Allmän förskola innebär att alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre, har rätt till avgiftsfri förskoleverksamhet 525 timmar per år.

 

Det är obligatoriskt för kommunerna att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

På förskolorna ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten.

 

Allmän förskoleverksamhet följer skolans läsår, dvs. ingen verksamhet under skolloven. Maxtid för denna verksamhet är femton timmar per vecka.  

 

Vid ansökan uppge allmän förskola som verksamhetsform istället för barnomsorg.

 

För mer om information om allmän förskola läs vårt informationshäfte, du hittar det under Relaterad information.

Frågor om barnomsorg

Kö och placering

 

Förskoleadministratör

jeanette.gustafsson2@munkedal.se

0524-79 95 26

 

Måndag-fredag 13.00-15.30


Övriga frågor

 

Barnomsorgssekreterare

ann-sofi.kristiansson@munkedal.se
0524-181 46