Kurator och psykolog

Centrala elevhälsan erbjuder bland annat

 • Förebyggande arbete
 • Stöd till enskilda elever som behöver en neutral
  samtalspartner
 • Samtal tillsammans med anhöriga
 • Rådgivning
 • Testning och utvecklingsbedömning
 • Träning inom tal/språk, läsning och skrivning
 • Hälsoundersökning
 • Öppen skolhälsovårdsmottagning
 • Planering av skolarbetet

Centrala elevhälsan erbjuder för personal

 • Handledning och konsultation
 • Utbildning
 •  

Centrala elevhälsan i Munkedals kommun består av

 • Legitimerad psykolog
 • Kuratorer
 • Skolsköterskor, skolläkare
 • Logoped

Vi samarbetar bland annat med

 • Familjecentralen
 • Socialtjänsten
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Barn- och ungdomshabiliteringen
 • BVC
 • Vårdcentralen/Ungas psykiska hälsa (UPH)

Senast ändrad:

Sidansvarig: Lena Cullberg