Ersättningsskyldighet

Enligt lag kan en elev som oavsiktligt orsakar person- eller sakskada inte bli ersättningsskyldig.

Om man däremot kan konstatera att handligen gjorts med flit så kan eleven bli skyldig att betala ersättning. Hänsyn tas bland annat till barnets ålder.

 

Beslut fattas i varje enskilt fall av ansvarig rektor.

 

Skadeståndslagen (1972:207 kap.2)

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic