Älgens förskola

Bild på förskolans lekplats med en röd trehjuling i förgrunden.

Älgen är belägen centralt i Munkedal, i en hyresfastighet vid Jonsängs bostadsområde.

Älgens förskola består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

 

Älgens förskola har nära till skogen och går dit regelbundet. Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Leken har ett stort utrymme i verksamheten. Det är genom lek och samspel barn lär och utvecklas. Lek och skapande aktiviteter är en stor och viktig del i verksamheten med barnen.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Malin Stenman