Älgens förskola

Bild på förskolans lekplats med en röd trehjuling i förgrunden.

Älgens förskola ligger centralt i Munkedal, i en hyresfastighet vid Jonsängs bostadsområde. Sommaren 2023 flyttar verksamheten till nya förskolan Skogsbacken på Brudås.

Älgens förskola består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Leken har ett stort utrymme i verksamheten. Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust, glädje och lek präglar verksamheten.