Föräldraaktiv inskolning

Framför en kvinna sitter ett litet barn, de tittar och trycker på en bok som låter.

Föräldraaktiv inskolning innebär enligt Skolverket att förskolan bjuder in föräldrarna under några hela dagar för att delta i alla aktiviteter. Detta ger tillfälle till spontana samtal, att ställa frågor samt bilda sig en uppfattning om verksamheten. Samtidigt får pedagogerna möjlighet att lyssna på föräldrarna i dialog. Föräldraaktiv inskolning går ut på att mötas istället för att fokusera på separationen.


Det kan vara individuellt hur länge inskolningen varar men vi räknar med tre dagar.

Föräldrarnas roll under inskolningen

Under inskolningen är det du som förälder som vägleder ditt barn in i vår verksamhet och de rutiner som finns på förskolan. Det kan vara i leken inomhus, utelek, samling, vid måltider,
påklädning, blöjbyte och vila med mera.


För ditt barn är det en stor omställning från att varit hemma till att börja på förskolan. Ditt barn kommer till en helt ny miljö och känner sig trygg med dig, därför är det värdefullt med din delaktighet och att du på ett positivt sätt visar ditt barn hur det går till på förskolan. Om du, som förälder, är positiv och aktiv under inskolningen hjälper du ditt barn att känna trygghet här. Är föräldrarna trygga, blir också barnen trygga.


Var tillsammans med oss så mycket som möjligt under inskolningen så du och ditt barn lär känna oss och de andra barnen.

Personalens roll under inskolningen

Vi kommer att lägga stor vikt vid att lära känna ditt barn och dig som förälder. Du som förälder har viktiga kunskaper om ditt barn som vi är intresserade av. Under inskolningen har vi möjlighet att se vad ditt barn är van vid, hur det blir tröstat, vad ditt barn har för intressen och tycker om att leka med. Vi finns nära er under hela inskolningen.


Så här tänker vi veckan:
Tisdag: Ni kommer mellan kl. 09:00-12:00.
Onsdag: Ni kommer mellan kl. 09:00-13:30
Torsdag: Ni kommer mellan kl. 09:00-13:30


Välkommen till Dingle förskola, vi ser fram emot ett gott samarbete!