Herrgårdens förskola

Foto på en gul villa med brutet tak och vita detaljer runt fönster och dörrar. Huset har en balkong.

Förskolan ligger nära centrum och har närhet till natur och
kulturella möjligheter. Det finns två avdelningar på Herrgårdens förskola. Grävlingen för de yngsta barnen och Ugglan för de äldsta barnen. Avdelningarna har ett nära samarbete.

 

Utemiljön ses som en stor tillgång i den pedagogiska verksamheten och förskolan har en ny fin gård.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt
lärande. Leken har ett stort utrymme i verksamheten. Det är genom lek och samspel barn lär och utvecklas. Personalen skapar förutsättningar för att barnen ska känna
sig trygga, ha roligt och utvecklas. Barnens intresse och nyfikenhet för verksamheten framåt allt
utifrån läroplanens intentioner.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Malin Stenman