Munkedals kommunvapen

Kvalitet och hållbarhet

Bild på röda tomater som växer på kvist.

Genom medvetna val och minskat matsvinn kan måltiderna i den offentliga måltidsverksamheten bidra till minskad miljöpåverkan.


Läs om kommunens måltidsprojekt i samverkan med Livsmedelsverket med flera.


Filmer om måltidsavdelningens arbete

Nedan följer tre filmer som visar måltidsavdelningens arbete med kvalitet och hållbarhet. Filmerna visar grönsakernas väg från jord till kök, hur köken arbetar med att lyfta fram maten i serveringen samt hur matresterna återvinns till en biologisk massa med hjälp av avfallsmaskinen GreenBox..


Måltidsavdelningens mål och uppdrag

 

Vårt uppdrag är att arbeta så hållbart som möjligt. Begreppet hållbarhet rymmer såväl miljö- och ekonomiaspekter som social hållbarhet. Hälsa är också hållbarhet och kommunens måltider har stor betydelse i det främjande arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för hälsosamma matvanor.

Mat från grunden

Måltidsavdelningen har som mål att maten ska vara lagad av råvaror med hög kvalitet och med så få tillsatser som möjligt. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra måltider och satsar på att laga mat från grunden. I vårt största tillagningskök har vi god hjälp av köttbullemaskinen Berta som formar fina bullar av en smet bestående av färsråvara, kokt potatis, lök och kryddor.

Hållbara råvaror

Vi använder råvaror i säsong och försöker erbjuda ekologiskt och närodlat i möjligaste mån. Vi använder hållbart fiskad fisk och när vi köper kött använder vi Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för animaliska livsmedel, vilka utgår från den svenska djurskyddslagen. Våra menyer planeras också med hjälp av en klimatdatabas som hjälper oss att göra klimatsmarta val.

Lokala leverantörer

Munkedals kommun har avtal med såväl stora som små leverantörer. Nedan följer några exempel:


 • Arla
 • Brastad bageri
 • Dalspira mejeri
 • Fiskegrossisten i Lysekil
 • Grönsakshuset
 • Klevs gård
 • Kustchark
 • Menigo
 • Rybergs charkuteri
 • Widéngården
 • Svensk fava
 • Hällehogens biprodukter

Egenuttag av ekologiska rotfrukter och grönsaker

Kommunen har även egenuttag av ekologiska och lokalproducerade grönsaker genom samarbete med Dinglegymnasiet och Dingle Lantbruk.

Ekologisk alternativt närproducerad mjölk

I förskolan och skolan serveras ekologisk mjölk och i äldreomsorgen är den närproducerad.

 

Skolmjölken finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

 

Gröna gruppen

Gröna gruppen är ett samarbete mellan måltidsavdelningen, arbetsmarknadsenheten, Dinglegymnasiet och Dingle Lantbruk. Gruppen verkar för att öka mängden ekologisk och närproducerad mat i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden, och samtidigt väcka intresset för mat, odling och lantbruk.


Måltidsavdelningen framför önskemål om grönsaker, rotfrukter, kryddörter och andra grödor som efterfrågas i förskolor, skolor och på äldreboende. Lantbrukarna och lantbruksutbildningen försöker i den mån de kan möta önskemålen, och odlar grödor och växter efter förutsättningar och upphandlat avtal. Arbetsmarknadsenheten vars arbetsinsatser skapar sysselsättning och arbetslivserfarenhet för personer utanför arbetsmarknaden, bidrar med värdefulla insatser när tillfälle ges.


Det lokala samarbetet innebär kortare transporter, färskare råvaror och en ökad beredskap i händelse av kris.


Munkedals kommun deltar i utvecklingsprojekt kring hållbara skolmåltider

Munkedal är en av fyra kommuner i Sverige som valts ut att delta i det nationella projektet "Ett nytt recept för skolmåltider". Satsningen är ett innovationsprojekt mellan Vinnova och Livsmedelsverket där olika metoder ska testas, utvärderas och på sikt implementeras.


Projektet ska utveckla framtidens hållbara skolmåltidssystem för att på ett bättre sätt kunna ta vara på den tillgång som skolmåltiden är - från jord till bord, och tillbaka igen.


Själva utforskandet sker på två skolor och fokuserar främst på områdena matkvalitet, matens kretslopp, elevers delaktighet, skolrestaurangens utformning och hur skolan kan inkludera skolmåltiden i undervisningen.


En annan viktig del är utveckla samarbetet kommunens lokala producenter och att se hur kommunen, som är en stor aktör, kan vara drivande ur ett hållbarhetsperspektiv när det gäller livsmedelsförsörjning.


Projektet är en del i en större satsning kring mat och hållbarhet som ska öka olika aktörers förmåga att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Det är också ett av pilotprojekten i Vinnovas nya arbete med missionsinriktat angreppssätt, där flera organisationer på nationell, regional och lokal nivå arbetar i samma riktning mot ett gemensamt mål.

Matmarknad på skolgården

En av de lösningar som testats är att arrangera en matmarknad på skolgården. Lokala producenter bjöds in och eleverna var delaktiga på olika sätt. I slutet av dagen bjöds även föräldrar och syskon in. Dagen gav elever och personal intryck och perspektiv som skolan på olika sätt kan arbeta vidare med. Matmarknaden var ett konkret sätt för måltidspersonal och pedagoger att samarbeta, och ett startskott för vidare arbete i gemensam hållbar riktning med mat och måtlider som utgångspunkt. Ta gärna del av filmen från matmarknaden nedan. (Music: Whenever, musician LiQWYD; Canneloni macaroni, Lasse Holm).

 

Läs mer om projektet på Livsmedelsverkets webbplats