Vanliga frågor om e-tjänst/app

Närbild på händer som håller i en mobiltelefon

Här samlar vi de vanligaste frågorna som rör vår e-tjänst

Mobilt bank-id

Jag skall söka förskola/fritidshem/dagbarnvårdare men har inget mobilt bank-id?

Det behövs inget mobilt bank-id för att söka barnomsorg. Klicka på länken Ansökan barnomsorg under E-tjänst barnomsorg och följ anvisningarna.

Vad gör jag om jag inte har något mobilt bank-id och skall sköta barnets övriga barnomsorgsärenden via e-tjänst?

För att kunna använda våra e-tjänster på ett tryggt och säkert sätt krävs bank-id. Kontakta din bank för information om hur du går tillväga för att skaffa mobilt bank-id. När du skaffat mobilt bank-id loggar du in under Övriga ärenden i rutan E-tjänst barnomsorg.

Varför mobilt bank-id?

Mobilt bank-id är en säkerhet för att dina egna och din familjs uppgifter inte nås av obehöriga, och för att säkerställa att det endast är barnets vårdnadshavare som hanterar det som rör barnets placering.


Om jag av någon anledning inte kan ha mobilt bank-id?


Kontakta kommunens barnomsorgssekreterare för mer information. Kontaktuppgifter se kontaktruta på denna sida.

Problem med inloggning

Jag har svårigheter med att logga in?

Prova i första hand att använda en annan webbläsare. I andra hand kan man testa att logga in från en annan enhet. Vanlig dator till exempel istället för smartphone eller platta. Kvarstår problemet, ta då gärna en skärmbild på felmeddelandet. Bifoga bild i ett mail till kommunens barnomsorgssekreterare för felanmälan till systemleverantör eller IT avdelning. Kontaktuppgift se kontaktruta på denna sida.

Jag har via mitt arbete inloggning till systemet. När jag försöker logga in med bank-id kommer jag in som personal istället för som förälder?

Se till att inte ha en annan flik uppe med inloggning som personal. Vänta en stund och pröva igen. Om problemet kvarstår felanmäl problemet.


Behöver du ha båda inloggningarna igång, pröva att öppna den ena inloggningen i nytt InPrivate fönster.

Övriga ärenden


Vad innebär övriga ärenden?


I rutan E-tjänst barnomsorg finns länken Övriga ärenden. Här loggar du in på din familjesida. På denna sida ser du dig själv och dina barn. Under fliken Alla kan du registrera kontaktuppgifter, under fliken med ditt namn kan du registrera familjens inkomst. När du går in på respektive barn kan du tacka ja till plats eller avsluta plats.


Varför kan man inte registrera barnens schema under övriga ärenden?


För att underlätta för vårdnadshavare så registrerar man istället barnens närvaro via en schema- och frånvaroapp. Appen heter Tieto Edu och du hittar den där appar finns.

Schema och frånvaroapp


Vad händer om jag registrerat mitt barns schema men måste ändra det?


Schema skall lämnas två veckor innan det börjar gälla för att enheterna skall kunna planera sin verksamhet. Har du fått ändrade arbetstider kan du ändå gå in och ändra ditt barns schema fram till ett dygn innan. Behöver du ändra tiden för samma eller nästkommande dag kontrollera med förskolan/fritidshemmet vilka rutiner som gäller.


Jag är inte sammanboende med mitt barns andra förälder men vi har båda barnomsorgsplatsen, hur registrerar vi schema?


Varje förälder registrerar sina tider. Om man av misstag försöker registrera schematider samma dagar så varnar systemet och säger att det finns en tidskonflikt. Då får man se vem som registrerat fel dag. Observera att fram tills det är löst är det den först registrerade tiden som gäller, eftersom det är den som verksamheten ser.


Om jag har flera barn i verksamheten måste jag skriva ett nytt schema för varje barn?


Det är viktigt att det finns ett aktuellt schema för varje barn. Har du två barn med exakt samma tid kan du kopiera det ena barnets schema så det även gäller det andra. Har du barn i två olika verksamheter kan du kopiera det första barnets schema och sedan bara göra de förändringar som behövs för barn nummer två. Glöm inte att schemat måste skickas in för båda barnen.


Mitt barn går på fritids både före och efter skolan, hur registrerar man schema då?


Då måste man lägga två tidsintervaller. Tryck på plustecknet efter tidsintervall för att få fram ett till. Då registrerar man till exempel 6.30-8.00 i första intervallet och 13.30-16.30 i det andra. Tiden barnet är i skolan skall inte registreras.


Jag arbetar som vikarie och vet aldrig i förväg hur mitt schema ser ut?


Kom överens med förskolan/fritidshemmet om ett grundschema, hur det skall se ut. Sedan får du ändra så fort du vet dina arbetstider. Är det mindre än ett dygn innan bestäm då med personalen på vilket sätt du meddelar det till dem så de känner till förändringen.


Det står att man kan lämna schema för obestämd tid om man inte vet sina arbetstider, hur fungerar det?


I Munkedals kommun får man inte lägga schema på obestämd tid. För att få lämna sina barn i vår verksamhet måste det finnas ett registrerat grundschema. Sedan får man ändra i sitt grundschema om man får ändrade arbetstider. Man får alltså inte lämna sina barn om man inte registrerat några schematider alls. Det är ur säkerhetssynpunkt viktigt att de barn som finns i verksamheten är schemaregistrerade att de skall vara där. Lika viktigt är det att de barn som inte är där är frånvaroanmälda eller lediga enligt schema.


Vi har samma schema varje vecka, måste vi ändå skriva schema för alla veckor under året?


Har man samma tider hela tiden kan man bara kopiera den veckan man registrerat till övriga veckor sedan.


Kan man få en påminnelse när det är dags att lämna nytt schema?


Ja det går ut påminnelse till dig när ditt/dina barns schema löper ut och nytt måste lämnas in.Senast ändrad: 2020-09-25

Sidansvarig: Ann-Sofi Kristiansson