Introduktionsprogrammen

Från grundskola till gymnasiet

I grundskolan studeras sexton obligatoriska ämnen. Ju fler ämnen som är betygsatta med minst betyget E, desto större konkurrenskraft finns det vid antagning till gymnasiet.


För att vara behörig till gymnasiets nationella yrkes- eller högskoleförberedande programmen finns det ämneskrav.


Yrkesprogram (nationella program)

Lägst åtta godkända ämnen inom svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst fem andra ämnen.


Högskoleförberedande program (nationella program)

Lägst tolv godkända ämnen inom svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst nio andra ämnen. När det gäller högskoleförberedande program finns även fler behörighetskrav än ovan angivna kurser, kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.


Mer information: Utbildningsguiden - Utbildningsguiden (skolverket.se)


Introduktionsprogrammen (IM)

Är för dig som inte är behörig till ett nationellt program ,
Mer information: Gymnasieskolans program - Utbildningsguiden (skolverket.se)


Det finns fyra olika introduktionsprogram och dessa program delas upp i behörighetskrav.


Programinriktat val (IMV) för elever som söker yrkesprogram och inte når åtta ämnen men minst sex godkända. Behöver vissa ämneskombinationer. Söks via Fyrbodalsantagningskansli: Startsida | Indra


Yrkesintroduktion (IMY) för elever som söker yrkesprogram men når inte sex ämneskombinationer. Söks via Fyrbodalsantagningskansli Startsida | Indra


Individuellt alternativ (IMA), är ett alternativ att komplettera behörighet till gymnasiet. Utifrån elevens mål anpassas ämnesstudierna i den individuella studieplanen för kommande studier- eller yrkesval.


Språkintroduktion (IMS), för nyanlända ungdomar där svenska språket är i centrum.


Introduktionsprogrammen (IM) på Kunskapens Hus

Vi erbjuder tre av Introduktionsprogrammen. Det är yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.


Inom yrkesintroduktion erbjuder vi följande två inriktningar:

Sökbar:

Ej sökbar (pågående):