Processtekniska Gymnasiet - Om skolan

Processtekniska Gymnasiet grundades 1996 i ett samarbete mellan Munkedals kommun och Arctic Paper, ett samarbete som fortfarande utvecklas. Samarbetet ger eleverna möjlighet att utbilda sig på plats på företagets pappersbruk, med tillgång till hela produktionskedjan.


Vi är en liten skola med cirka 15 elever per klass, vilket gör att alla syns och hörs - och får tillgång till mycket lärartid.


Läs mer om vår gymnasieutbildning processtekniker


Vi är ett Teknikcollege

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform där kommuner, utbildningsamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ger studerande den kunskap som eftersträvas ute hos företagen – med andra ord är det en kvalitetssäkring för oss. Läs mer om Teknikcollege


Praktikanställning under studietiden

Som elev på Processtekniska Gymnasiet har du möjlighet att söka en praktikanställning under dina studier. Anställningen ger dig möjlighet att arbeta på Arctic Paper, samtidigt som du utbildar dig.
Här kan du söka praktikanställning

Engagerade lärare

Caroline Bramfors, legitimerad lärare i svenska och engelska.

– Det bästa med den här skolan är att jag har tid att hjälpa mina elever oavsett om de behöver hjälp med svåra moment eller om de behöver större utmaningar. Det finns också en personlig atmosfär här som är ganska ovanlig. Jag vågar påstå att alla våra elever blir sedda.

Anton Andersson, yrkeslärare med lång erfarenhet av processteknik.

– Efter att ha arbetat många år som processtekniker är medvetenheten om vad som är viktigt att lära sig stor. Utöver kunskaper vill jag även få eleverna att känna intresse och en stolthet för sitt blivande yrke. Skolans nära samarbete med branschen säkerställer en verklighetsanknuten och aktuell utbildning som ger jobb!

Våra samarbetspartners

Förutom vårt nära samarbete med Artic Paper har vi även ett flertal andra företag som samarbetspartners. Bland annat Preemraff i Lysekil, Uddevalla Energi, Tetra Pak, Västvatten, Inovyn och Borealis i Stenungsund, Leva i Lysekil och ST1 Refinery AB i Göteborg.

Arctic Paper Munkedal grundades på 1800-talet, och är idag en koncern med försäljningskontor och lokala grossister över hela Europa.
Läs mer om Arctic Paper

Borealis är en leverantör av innovativa lösningar för polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel.
Läs mer om Borealis

INOVYN Sverige AB är en del av INOVYN och har sin verksamhet i Stenungsund. Här produceras natronlut, PVC och saltsyra.
Läs mer om Inovyn

LEVA i Lysekil AB ansvarar bland annat för att elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme fungerar i Lysekil.
Läs mer om Leva i Lysekil

Preems raffinaderi i Lysekil är Skandinaviens största anläggning med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja per år.
Läs mer om Preemraff Lysekil

St1 är ett energibolag vars vision är att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi.
Läs mer om St1

Tetra Pak utformar kompletta system för beredning, förpackning och distribution med målet att optimera resursanvändningen.
Läs mer om Tetra Pak

Uddevalla Energi ser till att alla i Uddevalla har el, värme, pellets, fiber – och erbjuder tjänster för avfall och renhållning.
Läs mer om Uddevalla Energi

Västvatten levererar rent vatten och och fungerande avlopp till 60 000 invånare i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla.
Läs mer om Västvatten

Senast ändrad:

Sidansvarig: Thomas Eriksson