Kultur i förskola och skola

Bild på en gitarr som står i en fåtölj.

Skapande skola och förskola

Skapande skola är regeringens stimulansbidrag i syfte att stärka arbetet med kultur i landets grundskolor årskurs F-9.


Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.


Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan.


Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av kultur- och fritidsavdelningen i samarbete med skolan.

Vad är kulturinsatser?

Insatser som görs med en professionell kulturaktör inom animation, arkitektur, berättande, cirkus/nycirkus, dans, design, drama, film, foto, hantverk, kulturarv, litteratur, media, museer, musik, serier, slöjd, skrivande, sång, teater och visuell konst.


Ej naturskolor, djurparker, allmänna föreläsningar, matkultur, miljöfrågor eller utflyktsmål utan professionell guidning.


Information om skapande förskola och skola


Inför läsåret 2021 - 2022 har kommunen erhållit 272 000 kr för grundskolan.


Förutom skapande skola så visas även teater och dansföreställningar.

Kultur i förskola och skola läsåret 2021/2022

Förskola

 • 5 år, Kafka och dockan. 8 - 9 mars 2022

Grundskola

 • Grundsärskolan, Musikworkshop
  med Kulturbyrån GIRA, feb
 • Årskurs 0 - 1,Musikworkshop med Kulturbyrån GIRA, feb
 • Årskurs 2, Författarbesök Elias Våhlund. Vecka 45
 • Årskurs 3, Bohusläns Museum. Våren 2022
 • Årskurs 4, Dans med Danspoolen Hösten 2021
 • Årskurs 5 Författarbesök Niklas Krog, mars
 • Årskurs 6, Filmanimation med Kulturkedjan
 • Årskurs 7, Konst. Våren 2022
 • Årskurs 8, Teaterföreställning/ Kulturkedjan. v 45
 • Årskurs 9, Teaterföreställning/besök. Våren 2022

Arrangörsstöd

Munkedals kommun, kommunstyrelsen, erbjuder årligen ett utbud av scenkonst och kulturell pedagogisk verksamhet för barn och ungdom i åldrarna 3-19 år. Utbudet vänder sig i regel till förskola och grundskola.


Västra Götalandsregionens arrangörsstöd är ett komplement till kommunens egna kultur- och stödsatsningar. Detta stöd gäller för engagemang av professionella utövare inom kultur. Arrangörsstödet baseras på antalet barn per kommun. Alla kommuner som uppfyller regionens krav kan söka detta stöd. Stödet tilldelas den kommunala barnkultursamordnaren som i samråd med kommunens barnkulturgrupp planerar utbudet utifrån de målsättningar som finns antagna för denna verksamhet.

Kulturkatalogen Väst — utbudskatalog

I Västra Götalandsregionens gemensamma samlingsplats för kulturaktiviteter riktat till barn och unga hittar du hur mycket gott som helst. Du kan söka efter artister och konstnärer som går att engagera till skolor, bibliotek, fritidsgårdar och föreningar. Det kan handla om föreställningar, workshops i klassrummet eller kulturverksamheter som ni kan besöka runt om i regionen. Du kan också hitta intressanta museilådor att ta hem till skolorna.


Kommunens kultursamordnare ansvarar för att kommunens barn och ungdomar tar del av och är delaktiga i kulturlivet. Allt som presenteras i katalogerna omfattas av det regionala arrangörsstödet.


Kulturkatalogen


Senast ändrad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson