Byggnation - ny F-6-skola i Munkedal

I maj 2023 beslutade kommunfullmäktige att godkänna en förstudie kring skollösningar i centrala Munkedal - samt att byggnation av en ny skola, som ersätter Munkedalsskolan och Bruksskolan, ska beredas vidare för ett genomförande. Kommunfullmäktige beslutade även att en projektering av ny F–6-skola ska ta hänsyn till Kulturskolans behov av lokaler, samt möjligheterna till en samlingssal i anslutning till skolan.

Arbetet med att hitta en plats pågår

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 september 2023 att av samhällsbyggnadsnämnden beställa en lokaliseringsprövning avseende ny skola i centralorten Munkedal.

 

Preliminär plan Fas 1 - Utredning av plats

Fas 1 (tabellrubriken vald att ej synas i visningsläget)

Tidpunkt

Aktivitet

Sep 2023

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att av samhällsbyggnadsnämnden beställa en lokaliseringsprövning avseende ny skola i centralorten Munkedal.

Okt 2023

Samhällsbyggnadsförvaltningen inleder utredning av plats för en ny F-6-skola.

Andra kvartalet 2024

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för utredning och förutsättningar som underlag till beslut om plats för en ny skola.

Andra kvartalet 2024

Barn och utbildningsnämnden tar beslut om godkännande av redovisad plats för en ny F-6-skola.

 

 

Preliminär plan Fas 2 - Projektering och byggnation

Fas 2 (tabellrubriken vald att ej synas i visningsläget)

Aktiviteter från år 2024 till början av 2030-talet

Projektering av ny skola inleds

Anpassning och beslut om ny detaljplan för aktuell plats

Utformning av ny skola, inklusive samråd

Godkännande av utformning av ny skola

Upphandling av entreprenörer

Byggstart

Färdigställande / invigning av en ny skola. Beräknas som tidigast vara klart i början av 2030-talet.

 

Mer information

 

Information om förstudie - skolor centrala Munkedal

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic