Centrumskolan renovering

Ange Bildbeskrivning

Sommaren 2019 påbörjas en omfattande renovering av Centrumskolan i Dingle. De befintliga byggnaderna ska rustas upp till pedagogiskt anpassade lokaler med god ventilation, ljudanpassade miljöer och bättre ljussättning.
Matsalsbyggnaden kommer få ett nytt tillagningskök och en ny matsalslösning. Projektet beräknas kosta 25 miljoner kr och renoveringarna kommer genomföras i etapper under kommande höst- och vårtermin.

Åtgärdsplanerna är inte helt fastställda, men här redovisas några exempel på vad renoveringen kommer innefatta.


I matsalsbyggnaden kommer ett helt nytt större tillagningskök att ersätta det befintliga mottagningsköket och lokalerna får ny belysning, ventilation, elcentral, värmesystem, fönster, yttertak med mera. Matsalen får även en ny serveringslösning.


I huvudbyggnaden kommer i stort sett alla lokaler få ny belysning, nya ytskikt på golv, väggar och tak, ny modern ventilation, ljuddämpande innertak i klassrum och nya eller upprustade toalettutrymmen.


Några av klassrummen fördelas om till både klassrum och grupprum för bättre undervisningsmiljö.


Det kommer skapas ett nytt hemkunskapskök och ett
kombinerat klassrum för musik, bild och NO-ämne. Även lokalerna för fritidsverksamheten kommer att få en upprustning.


Skolgården kommer åtgärdas med bland annat ny utrustning, där barnen själva varit med och lämnat önskemål.


Information vårdnadshavare


Alla klasser kommer fortsätta ha undervisning på skolan under renoveringen.


Måltider kommer fortsätta att serveras på skolan under renovering av kök och matsal.


Vårdnadshavare får löpande information via informationsmöten och Unikum.

 

I augusti träffade entreprenören Skanska eleverna på Centrumskolan och berättade om hur byggarbetsplatsen kommer att fungera under renoveringen.

 

Den 22 augusti är det föräldramöte för vårdnadshavare till elever på Centrumskolan, där rektor och Skanska informerar om renovering - och där det finns möjlighet att ställa frågor.

 

Skanska kommer även skicka ut ett veckobrev till vårdnadshavare till elever på Centrumskolan, med löpande information om renoveringen.Senast ändrad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic