Hällevadsholms skola renovering

Bild över skolgård och skolbyggnad på Hällevadsholmsskolan

Hällevadsholms skola september 2019

Med start våren 2020 kommer en rad olika renoveringsbehov åtgärdas på Hällevadsholms skola. Renoveringsarbetet beräknas löpa under 5-6 månader med en budget på 16 miljoner kronor. Renoveringen kommer bland annat omfatta både yttre och inre åtgärder. Just nu pågår projekteringsarbete och detaljplanering.

Renoveringen av Hällevadsholms skola är en del i en satsning där merparten av skolorna i Munkedals kommun renoveras i olika grad under kommande år.


Arbetet innefattar yttre delar av skolan som tak, fönster, dörrar, dränering med mera. Men även inre delar som exempelvis belysning, elinstallationer, ventilation och ljuddämpande åtgärder. Man kommer även titta på vissa åtgärder kring utemiljö och säkerhet.


– Hällevadsholms skola är byggd 1954 och lokalerna innefattar förutom förskoleklass till årskurs 3 även gymnastiksal, förskola, fritidshem och bibliotek, berättar Liselott Sörensen Ringi, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.


I mitten av 70-talet byggdes matsal och idrottshall på skolområdet och 1991 byggdes skolan ut med nytt bibliotek, två klassrum, förskola samt lokal för textilslöjd.


Senaste renoveringen genomfördes 2014 då skolan fick bergvärme, nytt tillagningskök och tillbyggnad av klassrum.


– Renoveringen kommer skapa bättre pedagogiska miljöer för elever och lärare, fortsätter Liselott. Projektet genomförs i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och den externa leverantören Skanska, vilket gör att vi får bra dialoger kring utformningen av åtgärderna.

 

Renoveringen beräknas vara klar vid årskiftet 20/21.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic