Munkedals kommunvapen

Definitioner

Med skolskjuts avses resa mellan bostad och skola, inte resor som sker under dagen i skolan (studiebesök, idrottsdagar etc.)eller resor till och från fritidsverksamhet.


Med gångavstånd avses avståndet mellan bostaden och påstigningsplatsen (mäts från tomtgräns till skolans tomtgräns/påstigningsplatsen med kommunens digitala verktyg).


Med självskjuts avses skjuts med fordon som ordnas av vårdnadshavaren.Kajsa Lindberg

Skolskjutshandläggare

 

kajsa.lindberg@munkedal.se

0524-181 70