Planeringsnormer


Skolskjuts i Munkedals kommun

Åldersintervall

Kilometergräns

Elev i förskoleklass samt årskurs 1 - 5

2.0 km

Elev i årskurs 6 - 9

3.0 km

Gymnasieelever

6.0 km

 

Skolskjutsen planeras efter skolskjutsreglementetPDF för Munkedals kommun samt skollagen.

Senast ändrad: 2020-06-29

Sidansvarig: Kajsa Lindberg