Munkedals kommunvapen

Planeringsnormer


Skolskjuts i Munkedals kommun

Åldersintervall

Kilometergräns

Elev i förskoleklass samt årskurs 1 - 5

2.0 km

Elev i årskurs 6 - 9

3.0 km

Gymnasieelever

6.0 km

 

Skolskjutsen planeras efter skolskjutsreglementet Pdf, 136.9 kB. för Munkedals kommun samt skollagen.

Kajsa Lindberg

Skolskjutshandläggare

 

kajsa.lindberg@munkedal.se

0524-181 70